Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 16 februari

J.C. Ryle: Jezus’ gesprek met de Samaritaanse vrouw (3)

Je kunt met een massa mensen in de kerk zitten, maar toch bezig zijn met vormendienst. Althans, dat blijkt volgens J.C. Ryle uit de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Zij maakt zich eerst en vooral druk over de vorm. 

Lessen

Vanuit de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw trekt J.C. Ryle een serie lessen voor christenen in de negentiende eeuw; en voor ons vandaag. In de eerste vier lessen had hij oog voor Jezus’ initiatief, Zijn ontfermende grondhouding, de voldoening die Hij geeft en de eerlijkheid waarmee Hij de vrouw behandelt. De vijfde les die Ryle trekt, hangt samen met de vraag die de vrouw bij de put stelt over de plaats waarop God aanbeden moet worden. 

Les 5

‘Als vijfde moeten wij het nutteloze opmerken van een godsdienst, die alleen uit vormen bestaat. Toen de Samaritaanse vrouw tot geestelijke onrust opgewekt werd, wierp zij vragen op over de vergelijkbare verdienste van de Samaritaanse en Joodse manier van het aanbidden van God. Onze Heere zegt haar, dat de ware en aanvaardbare aanbidding niet afhangt van de plaats waar de bidder bidt, maar van de toestand en het hart van de aanbidder. Hij legt uit: “De ure komt, wanneer gij noch op deze plaats, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden.” Hij voegt er aan toe, dat “de ware aanbidders in geest en in waarheid zullen aanbidden.”

Het grondprincipe, in deze woorden uitgedrukt, kan nooit te sterk in herinnering gebracht worden bij belijdende Christenen. Wij zijn allen van nature geneigd, om de godsdienst alleen tot een zaak van uitwendige vormen en ceremoniën te maken. We hechten dan het zwaarste gewicht onze bijzondere manier van de aanbidding van God. 

Wij moeten ons voor deze geest wachten. Met name als wij voor het eerst ernstig leren denken over onze ziel. Het hart is het belangrijkste in al onze toenaderingen tot God. “De Heere ziet het hart aan” (1 Sam. 16: 7). 

De prachtigste kathedraal is beledigend in Gods oog, als alles koud, harteloos en zonder genade toegaat. De kleinste vergadering van drie of vier arme gelovigen in een hut, om de Bijbel te lezen en te bidden, is een meer aangenaam gezicht voor Hem, die het hart doorzoekt, dan de volste gemeente, die ooit te Rome in de St. Pieterskerk samenkwam.’

Dit is deel 3 van een serie over de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw bij een waterput. Binnenkort volgt het laatste deel. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...