Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 3 november

J.J.L. ten Kate vertaalde ‘Een vaste burg’ in de negentiende eeuw

Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1819-1889) vertaalde het zestiende-eeuwse Lutherlied in het Nederlands. ‘Een vaste burg werd een bekend lied onder christenen. De tekst is gebaseerd op de inhoud van Psalm 46. 

Réveil

Ds. J.J.L. ten Kate was een vertegenwoordiger van het Réveil, een beweging van geestelijke herleving in Nederland. Als predikant diende hij op het eiland Marken, in Almkerk en Middelburg. Meer dan dertig jaar woonde hij in Amsterdam. Ten Kate schreef bekende liederen, zoals: ‘k Heb de goede strijd gestreden. 

Hij had talent voor het vertalen van buitenlandse liederen, zoals blijkt bij de vertaling van ‘Een vaste burg is onze God.’ In iets aangepaste vorm werd dit een bekend lied onder christenen in Nederland. Ook het bekende lied ‘Eens was ik een vreemdeling’ dat Robert Murray MacCheyne dichtte, werd door Ten Kate vertaald naar het Nederlands. 

Een vaste burg

Een vaste burg is onze God,
Een toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
Met opgestoken vaan:
Hij draagt zijn rusting nog
Van gruwel en bedrog,
Maar zal als kaf verdwijnen!

2 Geen aardse macht begeren wij;
Die gaat welras verloren!
Ons staat de sterke Held ter zij’,
Dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij Zijn naam? zo weet,
Dat Hij de Christus heet,
Gods Eengeboren Zoon,
Verwinnaar op den troon!
De zeeg’ is ons beschoren!

3 En grimd’ ook d’ open hel ons aan,
Met al haar duizendtallen,
Toch zal geen vrees ons nederslaan,
Toch doen wij ’t krijgslied schallen!
Hoe ook de satan woedt,
Wij staan hem, voet voor voet,
Wij tarten zijn geweld!
Zijn vonnis is geveld!
Één woord reeds doet hem vallen!

4 Gods woord houdt stand in eeuwigheid
En zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
Zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren ’t graf,
Neem goed en bloed ons af,
Het brengt u geen gewin:
Wij gaan ten hemel in
En erven koninkrijken!

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...