Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 8 maart

Jacqueline van der Waals: Als ik in gedachten sta

Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan ’t kruishout brak,

Hoe nog stervende zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: “Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet.”

Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
‘k weet dan: “Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis.”

Zie ik, hoe genaad’ ontving,
die met Hem aan ’t kruishout hing,
‘k bid, mij voelend Hem gelijk,
“Heer, gedenk mij in uw rijk!”

Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem zijn God verlaten had,
‘k weet dan, wat mij ook ontvall’,
God mij nooit verlaten zal!

Hoor ik, hoe Hij riep: “Mij dorst!”
dan roep ik: “O Levensvorst,
Gij, Gij naamt de bitt’re dronk,
die deez’ aard verzoening schonk!”

Op zijn kreet: “Het is volbracht,”
antwoordt mijn aanbidding zacht:
“Jezus, ook voor mij verwierf
Gij verlossing, toen Gij stierft.”

Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

Hervormde bundel, 1938

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...