Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 16 november

Jod. van Lodenstein over gebed en verhoring (3)

Kun je merken of een gebed wordt verhoord? Die vraag blijkt in de praktijk. Toch zijn er situaties waarbij je tijdens het gebed merkt dat je het werkelijk kwijt kunt aan de Heere. In overgave aan Zijn wil. Jod. van Lodenstein (1620-1677) geeft daar uitleg over. 

Verhoring

Van Lodenstein: ‘Wij kunnen weten of God ons gebed aanneemt, als wij na het bidden rustiger zijn dan daarvoor, hoewel wij de zaken nog niet ontvangen hebben. Ja, al zouden wij die niet ontvangen, als wij door het gebed God onze begeerte bekend gemaakt hebben en onze nood Hem voorgedragen, dan heeft het hart lucht gekregen en is gerustgesteld. De ziel rust alleen in de wil van God en in de algenoegzaamheid van de Heere. 

Dan heeft zij vreugde in de Almachtige, Die haar eens zal geven de verlangens van de ziel. God verhoort ons gebed, als wij altijd op Hem vertrouwen en van Hem afhangen; als wij op de goedertierenheden van de Heere hopen, in welke omstandigheden wij ook mogen komen. Als wij steeds stil zijn, in afhankelijkheid van de Heere, onze God, hoe onwaarschijnlijk de redding ons ook mag toeschijnen. 

Gods mogelijkheden

En wanneer Hij ons geen middelen in de handen geeft, nochtans onze hulp van God verwachten, in de wetenschap dat God met één man duizenden kan verslaan. Maar zonder Gods hulp zouden duizenden niet één man kunnen verslaan. Daarom sprak David: ‘Wijkt van mij, gij werkers van de ongerechtigheid, want de Heere heeft de stem van mijn geween gehoord.’ 

Wanneer men middelen in de hand heeft, ziet men daar volkomen overheen, want men weet dat de middelen zonder Gods zegen niets zijn. Vervloekt is hij, die vlees tot zijn arm stelt, maar gezegend daarentegen is de man, die op de Heere vertrouwt. (Jer. 17: 5). 

Middelen

Wij moeten voortdurend goede middelen gebruiken en daarop vertrouwen. Josafat zei: ‘Laat ons sterk zijn en strijden voor de steden van ons volk; de Heere zal ze in onze hand geven; gij zult in deze strijd niet te strijden hebben, staat maar en ziet het heil van de Heere.’ 

Dán kan men weten of God ons verhoort, als men na het gebed meer gedrongen wordt om God te dienen, lief te hebben en te vrezen en om onszelf te tuchtigen. Anders zouden wij in plaats van God te omhelzen, door de satan omhelsd worden. Maar ondervinden wij meerdere liefde tot God, dan kunnen wij verzekerd zijn, dat God onze gebeden aanneemt. Dan kunnen wij met verzekering evenals David zeggen: ‘Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem.’

God Zelf

Laat het gaan zo het wil, Gods kinderen hebben God Zelf en zij kunnen met de Kerk zeggen: ‘De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.’ Met Habakuk roepen zij uit: ‘Hoewel de wijnstok niet meer zal bloeien, het werk van de olijfbomen liegen zal en de velden geen spijs meer voortbrengen, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen, en ik zal mij verheugen in de God van mijn heil.’ 

Laat dan het verlangen van uw ziel tot Gods Naam zijn en zeg met de Kerk: ‘Met mijn ziel heb ik U begeerd in de nacht; ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken.’ De Heere leert ons dan maar wat nuttig is en leide ons op Zijn eeuwige weg.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Podcastvakantie

Vorming voor elke dag houdt Podcastvakantie - tot D.V. 12 augustus. Een goede zomertijd gewenst!