Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 16 juni

John Newton: Die heeft mij ’t hart doorboord!

De voormalige slavenboot kapitein John Newton schreef niet alleen het wereldwijd bekende lied: ‘Amazing grace’. Hij is ook de dichter van tal van andere hymns, die altijd weer de blik richten op het kruis van Christus. Verzoening door voldoening. 

Lang heeft de zonde mij bekoord,
Ik kende schaamt’ noch vrees,
Maar ik zag op Gods bloedend woord,
Waar mij zijn Geest op wees.
O, het Lam! het bloedend Lam!
Het Lam op Golgotha!
Men velde Hem neer,
Maar nu leeft Hij weer,
En schenkt mij Gods gena.

Ik zag Hem hangen aan het hout,
Het oog op mij gericht,
Terwijl het doodszweet, klam en koud,
Hem parelde op ’t gezicht.
O, het Lam! het bloedend Lam!
Het Lam op Golgotha!
Men velde Hem neer,
Maar nu leeft Hij weer,
En schenkt mij Gods gena.

Nooit dat ’k Zijn matten blik vergeet;
Die heeft mij ’t hart doorboord!
’t Was of Hij mij Zijn lijden weet,
Al sprak Hij ook geen woord.
O, het Lam! het bloedend Lam!
Het Lam op Golgotha!
Men velde Hem neer,
Maar nu leeft Hij weer,
En schenkt mij Gods gena.

’t Geweten sprak met klem daarbij:
„Uw schuld klonk Hem aan ’t hout;
En de oorzaak van Zijn dood zijt gij!”
Van wanhoop werd ik koud.
O, het Lam! het bloedend Lam!
Het Lam op Golgotha!
Men velde Hem neer,
Maar nu leeft Hij weer,
En schenkt mij Gods gena.

Hij blikte andermaal en sprak:
„Uw schuld vergeef ik u;
Al is ’t, dat gij Mij ’t hart verbrak,
Zo vindt gij ’t leven nu!”
O, het Lam! het bloedend Lam!
Het Lam op Golgotha!
Men velde Hem neer,
Maar nu leeft Hij weer,
En schenkt mij Gods gena.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...