Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 12 oktober

John Newton: ‘O Jezusnaam, geen sterv’ling heeft ooit zulk een naam bedacht’

De Engelse prediker en voormalige slavenbootkapitein John Newton (1725-1807) schreef het lied: ‘How sweet the name of Jesus’. In het Nederlands bekend onder de titel ‘O Jezusnaam, geen sterv’ling heeft…’ 

Prediker

Na jarenlang zwerven over de wereldzeeën, zag John Newton in dat een leven met God boven alles gaat. Onder de invloed van predikers als George Whitefield en John Wesley raakte hij onder de indruk van de grote opwekkingsbewegingen die hun bediening uitwerkte. John Newton deed een studie theologie en diende levenslang als predikant. Hij schreef veel liederen. 

Lied
1 O Jezusnaam, geen sterv’ling heeft
ooit zulk een naam bedacht
waarin Gods heil’ge liefde leeft,
die alle leed verzacht.

2 U, ’t heil der ziel, in naren nood
of wilde jacht van lust,
U bent voor haar het hemelbrood
en voor de moede rust.

3 O naam, mijn rots, waarop ik bouw,
mijn schuilplaats en mijn schild,
mijn schrijn, dien Gods oneind’ge trouw
steeds vult, genadig mild.

4 O Jezus, koning en profeet,
mijn priester, herder, Heer,
die waarheid, weg en leven heet,
mijn Heiland, U zij d’ eer!

5 Nog is mijn dienst van elke dag
vol falen en tekort,
tot, als ’k U eens aanschouwen mag,
mijn lied eerst loflied wordt.

6 Zo draag’ mijn aêm op elke wiek
de liefde, die U bood,
en zij uw naam nog als muziek
nabij mij in de dood!

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...