Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 16 maart

John Newton: Wat is de naam van Jezus zoet

Samen met zijn vriend William Cowper schreef John Newton (1725-1807) tal van hymns. Deze ‘Olney Hymns’ waren bedoeld voor het dorpje waar Newton diende. De arme en laag opgeleide bevolking kon daardoor in zang meer uitdrukken, dan dat veel dikke boeken hen konden leren. 

Rondom het kruis

Opvallend is dat de inhoud van de ‘Olney Hymns’ gekenmerkt wordt door het verlossingswerk van Christus. Cowper en Newton putten kracht uit het bloed van het Lam. Voor hen betekende zingen vooral het bezingen van Gods genade in Christus. Waarbij de geestelijke worstelingen van gelovigen in gezangen tot ontknoping kwamen in de beloften van het Evangelie. 

Wat is de naam van Jezus zoet

Wat is de naam van Jezus zoet
Voor een gelovig hart
Slechts Hij geeft vrede, levensmoed, 
En blijdschap in de smart. 

Hij is een balsem Die geneest
Van elke kwade lust; 
Brood voor de afgematte geest, 
En voor belasten rust. 

Hij is de Rots waarop ik bouw, 
Mijn Schuilplaats en mijn Schild. 
De Voorraadkamer van Gods trouw
Die mijn behoeften stilt. 

Jezus, U bent mijn leven waard.
Mijn Herder, Heiland, Heer, 
Mijn Helper en mijn Hoop, aanvaard
Dit loflied tot Uw eer.

Mijn poging is nog zo gering
En haast alweer gestaakt
Straks als ik in Uw troonzaal zing, 
Maakt U mijn lied volmaakt. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...