Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 16 maart

John Newton: Wat is de naam van Jezus zoet

Samen met zijn vriend William Cowper schreef John Newton (1725-1807) tal van hymns. Deze ‘Olney Hymns’ waren bedoeld voor het dorpje waar Newton diende. De arme en laag opgeleide bevolking kon daardoor in zang meer uitdrukken, dan dat veel dikke boeken hen konden leren. 

Rondom het kruis

Opvallend is dat de inhoud van de ‘Olney Hymns’ gekenmerkt wordt door het verlossingswerk van Christus. Cowper en Newton putten kracht uit het bloed van het Lam. Voor hen betekende zingen vooral het bezingen van Gods genade in Christus. Waarbij de geestelijke worstelingen van gelovigen in gezangen tot ontknoping kwamen in de beloften van het Evangelie. 

Wat is de naam van Jezus zoet

Wat is de naam van Jezus zoet
Voor een gelovig hart
Slechts Hij geeft vrede, levensmoed, 
En blijdschap in de smart. 

Hij is een balsem Die geneest
Van elke kwade lust; 
Brood voor de afgematte geest, 
En voor belasten rust. 

Hij is de Rots waarop ik bouw, 
Mijn Schuilplaats en mijn Schild. 
De Voorraadkamer van Gods trouw
Die mijn behoeften stilt. 

Jezus, U bent mijn leven waard.
Mijn Herder, Heiland, Heer, 
Mijn Helper en mijn Hoop, aanvaard
Dit loflied tot Uw eer.

Mijn poging is nog zo gering
En haast alweer gestaakt
Straks als ik in Uw troonzaal zing, 
Maakt U mijn lied volmaakt. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Een gebed tot God in de nacht

Mary Winslow was ’s nachts wakker, vanwege ziekte van één van haar kinderen. In de stilte overviel haar de vraag: hoe...

Een lied in de winter

De negentiende eeuwse dichter Bernhard ter Haar schreef een lied over de winter. Het geweld van de natuur krijgt...

Gebed door en voor een predikant

Dat het gebed de bediening van een prediker draagt, blijkt steeds weer in de geschiedenis. Velen getuigen over de...