Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 2 augustus

John Owen geeft vijf aanwijzingen om te verstaan wat je leest in de Bijbel

Bijbellezen, we doen het wellicht trouw. Maar verstaan we ook wat we lezen? De reiziger die Filippus ontmoette, las uit de profetieën van Jesaja. Hij had uitleg nodig. Volgens Owen dient ons Bijbellezen samen te gaan met gebed. We kunnen niet zonder de verlichting van de Heilige Geest, om zo de Heere te ontmoeten in Zijn Woord. 

Bijbellezen

Je kunt Bijbellezen uit gewoonte, dan gaat veelal de inhoud van wat wordt gelezen aan je voorbij. Er is gelezen en je vraagt je af waar het ook alweer over ging. Of je weet dat het één van de brieven van Paulus was, maar hebt het punt dat hij maakt gemist. Ik denk dat we allemaal die ervaring kennen. Als een golf komt het over je heen, waarna je onaangedaan doorloopt. John Owen wijst op een aantal punten die van belang zijn bij Bijbellezen. 

Aanwijzing 1: gebed

John Owen: ‘We moeten de Schrift lezen met vurig en ernstig gebed om de hulp van de Heilige Geest, om onze geest te verlichten en te leiden in de kennis van de waarheid. Dit betreft twee zaken: gebed om kennis van de waarheid in het algemeen, en gebed voor bepaalde gelegenheden, of bepaalde plaatsen in de Schrift waarvan we de betekenis zoeken.

Dit kan als een heilige waarheid gesteld worden: Eenieder die in de ijverige en nauwkeurige studie van de Schrift de gedachten van God zoekt om Hem te gehoorzamen, en die blijft vurig bidden in en door Jezus Christus om de voorziening van de Geest van genade om hem te leiden tot het volledige begrip van de waarheid zoals die in Jezus is, zal worden bewaard voor verderfelijke dwalingen en zal een zodanig niveau van geestelijke kennis bereiken dat het voldoende zal zijn om hem te leiden en te houden in het leven met God voor heel zijn geloof en gehoorzaamheid.

Aanwijzing 2: ontvankelijkheid

John Owen: ‘Het tweede wat nodig is, is de bereidheid om indrukken van goddelijke waarheden te ontvangen, zodat onze geest en ons hart in overeenstemming zijn met de leer die bekend is gemaakt. (Rom. 6: 17, 2 Kor. 3: 18).‘

Aanwijzing 3: gehoorzaamheid

John Owen: ‘De derde is praktische gehoorzaamheid in de gang van onze wandel voor God. (Tit. 1: 1, Joh. 7: 17). Door gehoorzaamheid aan Gods Woord komen we tot de zekerheid dat wat we weten en leren inderdaad de waarheid is.’ 

Aanwijzing 4: verlangen naar groei

John Owen: ‘De vierde is een constant verlangen om te groeien en vooruitgang te boeken in kennis, uit liefde voor de waarheid en de ervaring van haar uitmuntendheid. (Hos. 6: 3, Spr. 2: 3-5).’

Aanwijzing 5: aanbidding

John Owen: ‘En de vijfde is het gebruik van verordeningen van geestelijke aanbidding als middel om te groeien in genade en in de kennis van onze Heere en Heiland Jezus Christus (2 Petr. 3:18).’

Leestip: The Spirit and the Church, John Owen (Banner of Truth Trust). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...