Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 29 juni

Kom Heer’, toef langer niet

Horatius Bonar was een predikant uit de vriendenkring rondom Robert Murray MacCheyne. Hij dichtte veel liederen en was in zijn tijd een bekende prediker. In dit lied geeft hij uiting aan verlangen naar Christus’ komst. 

Lied

Kom Heer’, toef langer niet,
Ons hart ziet naar U uit,
Wij wachten op Uw heilsgebied,
Dat al ons lijden stuit.

Kom, al het schepsel zucht
Met opgeheven hoofd,
En reikhals, tot Uw troon gevlucht,
Naar wat Gods Woord belooft.

Kom, wit is ’t rijpend graan
Door ’t koest’rend zonnevuur;
Doe maaiers tot Uw akker gaan
En ’t zaam’len in de schuur.

Kom, Heiland, toef niet meer,
Kom op Uw wolkentroon,
’t Heelal wacht op zijn Opperheer
In U, des Vaders Zoon.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...