Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 29 juni

Kom Heer’, toef langer niet

Horatius Bonar was een predikant uit de vriendenkring rondom Robert Murray MacCheyne. Hij dichtte veel liederen en was in zijn tijd een bekende prediker. In dit lied geeft hij uiting aan verlangen naar Christus’ komst. 

Lied

Kom Heer’, toef langer niet,
Ons hart ziet naar U uit,
Wij wachten op Uw heilsgebied,
Dat al ons lijden stuit.

Kom, al het schepsel zucht
Met opgeheven hoofd,
En reikhals, tot Uw troon gevlucht,
Naar wat Gods Woord belooft.

Kom, wit is ’t rijpend graan
Door ’t koest’rend zonnevuur;
Doe maaiers tot Uw akker gaan
En ’t zaam’len in de schuur.

Kom, Heiland, toef niet meer,
Kom op Uw wolkentroon,
’t Heelal wacht op zijn Opperheer
In U, des Vaders Zoon.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Die hier om Jezus’ wille verlaten

Een onbekende dichter liet ons het lied na dat de ontroerende woorden bevat: ‘Word ik dan ook gesmaad of geslagen, om...

De gevangenis gevangen

‘Als we zo met de Heere mogen zijn in onze weg van druk, wat gaan we dan in allerlei dingen Gods genadige hand...