Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 22 maart

Komt, heffen wij een lofzang aan

Komt, heffen wij een lofzang aan
De Heer is waarlijk opgestaan;
Komt, laten wij niet langer klagen
De Levensvorst heeft door Zijn kracht
Den dood de doodsteek toegebracht
De laatste vijand ligt verslagen.
 
Hij, die voor ons Zijn leven gaf,
Rees zegevierend uit het graf
Hij heeft voor ons den strijd volstreden:
Nu zijn wij met Hem opgestaan,
Nu vangt het nieuwe leven aan,
Dat w’ eeuwig in Zijn’ dienst besteden.
 
Dat vrees noch angst ons hart beknell’;
Hij leeft voor ons: Immanuël 
Hij kan en zal ons nooit begeven;
Hij is met ons in allen nood,
Hij overwon voor ons de dood
Wij zullen eeuwig met Hem leven.
 
Hervormde bundel, 1938

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...