Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 30 maart

Komt, maaiers, ’t is nu oogsttijd

De velden zijn wit om te oogsten, de arbeiders weinig. Dat was in de dagen van Jezus niet anders dan vandaag. Terwijl we de voetstap van de Meester horen, is het oogsttijd. Hij is de Heere van de oogst. 

Vertaling

Isaac W. Boodbury schreef dit lied in de negentiende eeuw, waarna het door C.S. Adema Scheltema werd vertaald in het Nederlands. Laatstgenoemde vertaalde veel bekende liederen voor het Nederlands taalveld, waaronder het lied ‘t Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert; en stormwind en nacht mij verschrik’.

Lied

Komt, maaiers, ’t is nu oogsttijd,
Ziet aarz’lend niet in ’t rond:
De tijdstroom kent geen rusten
En haast naar d’ avondstond;
Al zijn de maaiers weinig,
De Heer’ zorgt voor Zijn zaak.
Hij roept u slechts als knechten,
Elk tot zijn eigen taak.


Waak op, gij Christen,
Wees in uw Heer’ verblijd!
De wereld lijdt, koop uit uw tijd;
Voor Jezus,
Voor Jezus is de strijd!


Wacht niet tot and’ren komen,
Maar vat de sikkel aan,
En bindt tot volle schoven
Het rijpend goudgeel graan.
De Meester roept! welaan dan,
U aan Zijn dienst gewijd,
Met d’ u betrouwde gaven
Gewoekerd, nog is ’t tijd.


Waak op, gij Christen,
Wees in uw Heer’ verblijd!
De wereld lijdt, koop uit uw tijd;
Voor Jezus,
Voor Jezus is de strijd!


Rept, maaiers, dan de handen:
Hoe klein gij zijt in tal,
Gelooft, dat God u sterken
En nooit begeven zal.
Hij is de Heer’ des oogstes.
Het geldt Zijn schat en eer;
Daarom, vreest niet, verblijdt u!
U sterkt der heeren Heer’.

Waak op, gij Christen,
Wees in uw Heer’ verblijd!
De wereld lijdt, koop uit uw tijd;
Voor Jezus,
Voor Jezus is de strijd!Zijn liefd’ in Christus dring’ u
Tot werken zonder rust,
Ziend’ op de eeuw’ge vreugde,
Die wacht aan gindsche kust.
’t Is hier een tijd van zwoegen,
Van droefenis en pijn;
Doch straks zult gij bij Jezus
Voor eeuwig zalig zijn.

Waak op, gij Christen,
Wees in uw Heer’ verblijd!
De wereld lijdt, koop uit uw tijd;
Voor Jezus,
Voor Jezus is de strijd!

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...