Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 8 maart

Kruis en kroon in het lied: ik zie een poort wijd open staan

Lydia Baxter (1809-1874) schreef het lied ‘Ik zie een poort wijd open staan.’ Van haar hand zijn eveneens de woorden: ‘Neem de Naam van Jezus mede, Kind van kommer, zorg en smart; Die schenkt u den ware vrede. Draag die Naam steeds in uw hart.’ 

Ik zie een poort wijd open staan,
Waardoor het licht komt stromen,
Van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan
Om vrede te bekomen.

Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open, ook voor mij,
voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

Die open poort laat d’ingang vrij
Aan wie komt binnenvlieden.
Aan rijk en arm, aan u en mij
Komt Jezus vrede bieden.

Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open, ook voor mij,
voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

Die open poort leidt tot Gods troon:
Ga door, laat niets u hind’ren.
Neem op uw kruis, aanvaard de kroon,
Die God biedt aan Zijn kind’ren.

Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open, ook voor mij,
voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon,
Daar leidt het kruis tot zegen,
Daar dragen wij voor kruis, een kroon,
Door Jezus’ bloed verkregen.
 
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open, ook voor mij,
voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...