Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 24 mei

Krummacher: Wachter, is de dag nog ver?

Soms is je hart zo vol van gedachten, dat je een manier zoekt om dit uit te drukken. Lieddichters vonden zo’n manier. Zij bezingen hun hartsverlangen en uiten daarmee waarop zij hun vertrouwen stellen.

Krummacher

De Duitse predikant Friedrich Adolf Krummacher (1767-1845) was jarenlang predikant in Bremen. Hij schreef allerlei boeken, zowel theologische werken als liederen. Ook liet hij een catechismus achter.  

Deze week bezocht ik een begrafenis waarbij bleek dat een lied van Krummacher veel voor de overledene betekende. Net als de dichter leerde zij steunen op het Woord van God alleen. ‘Jezus doet wat Hij belooft!’, zo klinkt het als een refrein in dit lied. 

Ene kudde zal ’t eens zijn

Ééne kudde zal ’t eens zijn,
Die één herdersstaf zal weiden;
Zwervers door een zandwoestijn,
Welk een heildag blijft gij beiden!
Juicht! Hij komt, der herdren Hoofd:
Jezus houdt wat Hij belooft!

Wachter is de dag nog ver?
’t Schemert over bos en velden;
’t Vriendelijk licht der morgenster
Schijnt de komst der zon te melden;
Op, vermoeiden! heft nu ’t hoofd:
Jezus houdt wat Hij belooft!

Kom, getrouwe Herder! kom,
Doe den dag uit nacht verrijzen;
Breng ’t verdoolde schaap weêrom,
Kom den veilgen weg het wijzen!
Zwakke kudde, ken uw Hoofd:
Jezus houdt wat Hij belooft!

Zie, de neevlen gaan voorbij,
Haast zal ’t volle zonlicht komen;
Zie, de zoon der woestenij
Knielt reeds bij de levensstromen,
Baadt in ’t morgenrood zijn hoofd:
Jezus houdt wat Hij belooft.

Zie, hoe ’t graf zijn schoot ontsluit;
Hoor, daar ruist het dor gebeente!
Roep den dag des Heeren uit,
Snel Hem tegen, kruisgemeente!
Groet nu ’t licht, dat nimmer dooft:
Jezus houdt wat Hij belooft!

Dag van Christus’ heerlijkheid!
Rijs aan ’s hemels hoge tinnen,
Sprei alom uw majesteit,
Kom den doodsnacht overwinnen!
Aardrijks einden, heft nu ’t hoofd:
Jezus houdt wat Hij belooft!
 
Gezang 261 uit de Hervormde Bundel 1938. 
 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Dag van oordeel en beslissing

John Newton, een voormalige slavenbootkapitein, schreef een eerlijk lied over de dag van oordeel en beslissing die...

Roept uit aan alle stranden

Nicolaas Beets (1814-1903), de schrijver die we kennen van de Camera Obscura, schreef het lied ‘Roept uit aan alle...