Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 16 september

Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien

De negentiende eeuwse dichter J.J.L. ten Kate schreef het bekende lied ‘De Heer is mijn herder’ en vertaalde het lied ‘Een vaste burcht is onze God’ in het Nederlands. Minder bekend is dat hij aan de hand van Johannes 15 het lied ‘Laat me in U blijven, groeien, bloeien’ schreef.  

Wijnstok en ranken

In de eerste acht verzen van Johannes 10 spreekt Jezus over Zichzelf als de wijnstok en hoe Hij Zich verhoudt tot de ranken. Alleen in gemeenschap met Hem, dragen de ranken vrucht. Ten Kate schreef een lied waarin hij als het ware antwoord geeft op deze woorden van de Heere Jezus, in een gebed.  

Gebed

1 Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien,
O Heiland, die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
Of ’k ben en wis verderf gewijd;
Doorstroom, beziel en zegen mij,
Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

2 Wat vruchten zal de landman plukken,
Die blad’ren, maar geen bloesems ziet?
Leer mij de zelfzucht onderdrukken,
Die niet dan wilde loten schiet!
Des landmans wijsheid snijd’ en snoei’,
Opdat de druif te voller bloei’.

3 Ik kan mij zelf geen wasdom geven:
Niets kan ik zonder U, o Heer’!
In uw gemeenschap kiemt er leven
En levensvolheid meer en meer!
Uw Geest zij in mij uitgestort;
De rank, die U ontvalt, verdort.

4 Daarom herhaal het duizendwerven,
Herhaal het, Heer’! van uur tot uur:
„Die zich aan Mij niet houdt zal sterven,
De dode ranken zijn voor ’t vuur.”
Geef dat ik nauwer m’ aan U bind,
Hoe zwakker ik mij zelven vind.

5 Neen, Heer! ik wil van U niet scheiden,
’k Blijf d’ uw’ altijd! blijf Gij de mijn’!
Uw liefde moet alom mij leiden,
Uw leven moet mijn leven zijn,
Uw licht moet schijnen in mijn huis:
Bij kruis naar kracht, en kracht naar kruis.

6 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
Dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk, in nedrigheid begonnen,
Wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
En komt in ’t licht, en rijpt voor God.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...