Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 2 juni

Melanchton: gebed bij Pinksteren

Als vriend en rechterhand van Maarten Luther beleefde Philip Melanchton (1497-1560) de reformatie van dichtbij. Hij schreef een gebed rondom Pinksteren. 

Pinksteren

Aanstaande zondag is het Pinksteren. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest. De boodschap van het Evangelie is sinds Pinksteren uitgewaaierd over de wereld. Eeuwen geleden bad Melanchton rondom Pinksteren een gebed rondom Pinksteren. Hij voelt zich in dat gebed niet alleen verbonden met God, maar ook met hen die reeds bij God zijn; de triomferende kerk in de hemel.

Almachtige en Heilige Geest, zuivere, levende, waarachtige Trooster, 

Verlicht, bestuur en heilig mij; en sterk mijn hart en geest in het geloof en in alle echte vertroosting. Bewaar mij en regeer mij, opdat – waar ik alle dagen van mijn leven mag wonen in het huis van de Heere om Zijn lieflijkheid te aanschouwen – ik in eeuwigheid mag zijn en blijven in de tempel van de Heere. Om Hem te loven en te prijzen met een verheugde geest in de eenheid met heel de triomferende Kerk. 

Amen. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp