Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 1 maart

Middelpunt van ons verlangen

Middelpunt van ons verlangen,
Trooster van ’t ontrust gemoed,
Jezus! onze dankbre zangen
Loven uwen liefdegloed,
Gij wild’ van de hemel dalen
Op deez’ diep bedorven aard,
En voor ons de schuld betalen,
Die ons bang gemoed bezwaart.

Liefde! met wat medelijden
Zaagt Gij Adams kind’ren aan?
Voor die snoden wild’ Gij strijden,
Zulken van den vloek ontslaan;
Ja, Gij storte bloed en tranen
In het bang Gethsemané,
Om voor ons den weg te banen
Naar ’t gewest van rust en vreê.

Liefde! Gij moest spottaal horen,
Die U drong door merg en been;
Ja, Gij droeg Uws Vaders toren,
Gij voor allen, Gij alleen:
Welk een’ beker moest Gij drinken
Op het aak’lig Golgotha!
Daar liet G’ U aan ’t kruishout klinken,
Daar aanbidden w’ Uw gena’.

Liefd’! in U is al ons leven,
Gij, Gij zijt ons hoogste goed;
Ja, Uw kruis heeft ons gegeven
Wat ons eeuwig juichen doet.
O hoe zijn w’ aan U verbonden,
Jezus, Redder, ’s Vaders Zoon!
Onze harten, onze monden
Juichen dankbaar tot Uw’ troon.

Hervormde bundel, 1938

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...