Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 7 juni

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;
Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.
In al mijn pijn en smart
Wensch ik met heel mijn hart
Dichter bij U te zijn, nader tot U.

Is ’t wel eens nacht voor mij, weet ik geen raad,
Wordt ’t duister om mij heen, ik vrees geen kwaad.
Hoe bang het mij ook zij,
Gij zegt: „Vertrouw op mij”;
Dus ook door tegenspoed: nader tot U.

Wordt soms de zondelust wakker in mij,
Uw woord: „Ik overwon” brengt m’ aan Uw zij.
Hoe ook de Satan tart,
’k Klem m’ aan Uw liefdehart,
Steeds dichter bij U, Heer’; nader tot U.

Weldra is ’t einde daar van d’ aardschen strijd.
Wat ook mijn deel hier zij, voor korten tijd,
Gij, Heer’, hebt mij bereid
Eeuwige zaligheid;
Nader, mijn God tot U … eeuwig met U.

Vertaling van het lied: nearer my God, to Thee.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp