Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 9 februari

Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt

Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt,
het kwaad, gekruiste Heer’, dat Gij gedaan hebt,
waaraan Uw volk U schuldig heeft bevonden,
      noem mij Uw zonden.


Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen,
geminacht als de minste der verloornen,
en als een booswicht, die zijn straf moet dragen,
      aan ’t kruis geslagen.


Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft,
U dus, mijn Vorst, gescepterd en gekroond heeft,
– Om voor mijn schuld verzoening te verwerven,
      moest Gij dus sterven?


Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de heer zich voor de schulden zijner knechten
       aan ’t kruis liet hechten!


O wonderbare Liefde, die ons denken
te boven gaat, wat kan mijn liefde U schenken,
wat ooit bereiken met den arbeid mijner dagen,
       dat U behage?


O Liefde, voor dit offer van Uw leven,
wat kan ik dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leve of sterve,
       Uw liefde derve!

Hervormde Bundel 1938, Johann Herrmann, vertaling: Jacqueline van der Waals.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...