Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 1 april

Noem mij de overtreding, die U begaan hebt

In de periode onderweg naar Pasen richt ons denken zich al meer op het gebeuren rondom Golgotha. Het kruislijden van de Zoon van God. Een onschuldig Lam, dat de zonden van schuldigen op Zich nam. 

Zonder schuld

De Heere Jezus is ons in alle dingen gelijk geworden. Maar zonder zonden. Hoewel Hij leefde te midden van dezelfde verleidingen die wij kennen en ervaringen, bleef Hij geheel rein. De duivel heeft Hem verzocht, maar Christus’ weerstond Hem met het Woord. Hij Die zonder zonde was, heeft geleden en is gestorven voor schuldige zondaren. Hij droeg de toorn van God over de zonden, als een Offerlam. Het is volbracht. 

Offer

Jacqueline van der Waals vertaalde allerlei liederen vanuit het Engels en Duits, om deze zo beschikbaar te maken voor Nederlandse zangers. Van haar hand is bijvoorbeeld de vertaalde tekst van de liederen: ‘Vaste Rots van mijn behoud’ en ‘Als ik in gedachten sta.’ 

Zo vertaalde zij ook het lied: “Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen.’ Een Duits lied uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Waarbij onder andere muziek van Johann Sebastian Bach beschikbaar is. 

Noem de overtreding mij, die U begaan hebt

Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt,
het kwaad, gekruiste Heer’, dat Gij gedaan hebt,
waaraan Uw volk U schuldig heeft bevonden,
noem mij Uw zonden.

Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen,
geminacht als de minste der verloornen,
en als een booswicht, die zijn straf moet dragen,
aan ’t kruis geslagen.

Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft,
U dus, mijn Vorst, gescepterd en gekroond heeft,
– Om voor mijn schuld verzoening te verwerven,
moest Gij dus sterven?

Hoe vreemd, dat voor de schapen Zijner weide
de Herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de Heer zich voor de schulden zijner knechten
aan ’t kruis liet hechten!

O wonderbare Liefde, die ons denken
te boven gaat, wat kan mijn liefde U schenken,
wat ooit bereiken met den arbeid mijner dagen,
 dat U behage?

O Liefde, voor dit offer van Uw leven,
wat kan ik dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leve of sterve,
Uw liefde derve!

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...