Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 9 maart

Ons dagelijks brood

Luther gaf onderwijs over het gebed. Hij adviseerde om het ‘Onze Vader’ als leidraad voor het gebed te gebruiken, als iemand niet wist wat te bidden. 

Gebed

Onze persoonlijke gebeden hebben vaak een herkenbaar patroon. De dingen die ons na aan het hart liggen, bepalen veelal de inhoud van onze gebeden. Op zichzelf is dat goed, want wat het hart vol maakt mogen we uit storten bij de Heere. 

Het gebed kan echter ook als in een cirkel draaien om ons persoonlijke wensenlijstje. Dan kan het helpen om het ‘Onze Vader’ of de geloofsbelijdenis in gedachten te nemen bij het gebed. Waarbij je merkt dat de gebeden zich sterker richten op Wie en hoe God is. Hem komt immers alle eer toe. 

Gewas en arbeid

Vandaag is het in grote delen van ons land dankdag. Sommige gebieden, zoals op eiland Tholen, hebben op een andere datum biddag. Oorspronkelijk werd biddag sterk beleefd in samenhang met landbouw en visserij. We beleven dagen van voorspoed, maar tegelijkertijd woedt er een oorlog in de graanschuur van Europa. Onze zekerheden blijken kwetsbaar, het leert ons afhankelijkheid. Hoeveel te meer dienen we voor hen te bidden die dagelijks te maken hebben met schaarste, in een situatie waar geweld de overhand heeft.   

Luthers’ gebed

Maarten Luther (1483-1546) gaf in zijn onderwijs over het gebed in enkele regels weer hoe hij het gebed om ‘dagelijks brood’ onder woorden zou brengen. Hij toont zich daarbij een kind van zijn tijd, want hij spreekt van een standenmaatschappij, waar hij concreet bidt voor de landheer van de streek waarin hij leeft. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, en spreek: Ach, lieve Heere, God en Vader, geef ook Uw zegen in dit tijdelijke en stoffelijke leven. Geef ons genadig de lieve vrede. Behoed ons voor oorlog en onvrede. Geef onze waarde heer de keizer geluk en zegen tegen onze vijanden. Geef hem wijsheid en verstand, dat hij zijn aards rijk rustig en gelukkig bestuurt. Geef aan alle koningen, vorsten en heren een goed inzicht en de wil om in hun land en volk orde en recht te handhaven. In het bijzonder help en leid onze waarde landsheer N (naam), onder wiens bescherming U ons bewaart. Opdat hij voor alle kwaad behoed, veilig voor kwade tongen en ontrouwe lieden, gelukkig regeert. Geef aan alle onderdanen de trouw te dienen en gehoorzaam te zijn. Geef aan alle standen, burgers en boeren, dat zij vroom worden en elkaar liefde en trouw bewijzen. 

Geef genadig weer een goede opbrengst van de grond. Ik beveel U ook huis, hof, vrouw en kind: help mij, dat ik ze goed mag besturen, christelijk opvoeden en opleiden. Weer en stuit de verderver en alle boze engelen die dit schaden en verhinderen. Amen. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...