Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 24 februari

Op pastoraal bezoek met Robert Murray MacCheyne

In zijn dagboek maakte de jonge pastor Robert Murray MacCheyne (1813-1843) aantekeningen over wat hem raakte in zijn werk. Hij was betrokken op mensen en hun persoonlijke vragen. 

Dagboek

Als je in iemands persoonlijk dagboek leest, kijk je diegene als het ware al schrijvend over de schouder. Je mag blikken in een persoonlijk verslag van een dag. Wie aan het eind van een dag zijn ervaringen opschrijft, noteert alleen wat werkelijk belangrijk was. Wat je onbelangrijk vond laat je achterwege. Robert Murray MacCheyne vond het werven van zondaren voor Christus belangrijk. Dat blijkt uit zijn aantekeningen. 

2 januari 1840

Vandaag zes gezinnen bezocht. Werd bij elk van hen verkwikt en verblijd. Gesproken over het Woord dat vlees geworden is en hoe al de paden van de Heere barmhartigheid en waarheid zijn. 

In de avond bezocht door enkele belangstellende zielen. De één was een kleine jongen, een ander klaagde dat zij niet tot Christus komen kon door de verhardheid van haar hart. Nog iemand, die reeds vroeger onder mijn prediking opgewekt en nu in waarheid ontwaakt en tot Christus gebracht is, onder de prediking van Horace Bonar bij de avondmaal bediening. Zij is de enige van haar hele familie die in Christus behouden is en wordt vreselijk vervolgd door haar vader en moeder. Heere, maak U op voor degenen die U toebehoren! Laat door hun standvastigheid in het lijden de kracht en de lieflijkheid van Uw genade openbaar worden. 

’s Avonds mr. Miller heerlijk horen preken over: ‘De liefde van Christus dringt ons’. Zijn mededelingen over de toestand van de protestanten in Frankrijk waren heel interessant. Ook het werk van God te Nimes, waar men zegt dat niet met de hengel gevist, maar met volle netten ingezameld wordt. Een brief gelezen van dr. Cumming, waarin hij het werk van God te Perth beschrijft en op de voorbede van de kinderen van God aandringt. 

Persoonlijk pastoraat

Wat opvalt in het dagboek van MacCheyne is dat zijn pastoraat zich met name richtte op mensen die met geestelijke vragen worstelden. Dat kenmerkt ook zijn brieven. Het is belangrijk dat geestelijke vragen aan bod komen in het pastoraat. Er ontstaat een verbinding tussen persoonlijke vragen en prediking, als de pastor een idee heeft wat zijn schapen bezighoudt. Waar men in stilte mee worstelt. Wat de vragen van het hart zijn. De Heere Jezus nam tijd voor de enkeling, steeds weer. Een herder heeft verantwoordelijkheid voor de kudde, maar ook oog voor schapen, één voor één. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...