Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

donderdag 14 januari

Petrus van Mastricht geeft adviezen om verzoekingen te weerstaan

Bij zijn behandeling van het leven van de Middelaar, onderkent Petrus van Mastricht (1630-1706) lessen die wij kunnen trekken uit Jezus’ voorbeeld. Bijvoorbeeld als het gaat om het weerstaan van verzoekingen van de duivel. 

Verzoeking

Niets gebeurt bij geval. Perioden van verzoeking en beproeving hebben hun doel. Waarbij er onderscheid is tussen een verzoeking door de duivel en een beproeving die de Heere geeft. In het eerste geval wordt iemand aangezet tot zonde, in het tweede geval is er sprake van bijvoorbeeld tegenslag.

Allereerst dienen we volgens Petrus van Mastricht te erkennen dat verzoekingen ons niet buiten Gods zicht overkomen. Christus werd door de duivel verzocht in de woestijn. Als de duivel de gelovigen probeert te verleiden met tal van zonden, blijkt dat wij mensen alleen niet staande blijven. Dan alleen in de kracht die de Heere geeft.

Hulp

Volgens Petrus van Mastricht moeten christenen de verzoekingen door vasten en bidden tegenstaan (1 Petr. 5: 8); Matt. 17: 21, Ef. 6: 18). ‘Op dezelfde manier als Christus, Die, nadat Hij veertig dagen en nachten gevast en Zich op die wijze voorbereid had om de verzoekingen van satan te doorstaan, is voortgegaan in de woestijn om verzocht te worden.’ 

Als verzoeking ons overkomt, moeten we ons vasthouden aan Gods beloften. Van Mastricht verwijst daarbij naar Hebr. 12: 4-5 en 13: 5). Christenen dienen het zwaard van het Woord te gebruiken (Ef. 6: 17) en tegenover de verzoekingen passende Schriftwoorden te stellen. 

Van Mastricht geeft daarbij de volgende voorbeelden: 

–       Als wij verzocht worden tot gierigheid: Hebr. 13: 5 en 1 Tim. 6: 9-10. 

–       Als wij verzocht worden tot boosheid: Pred. 7: 9. 

–       Als wij verzocht worden tot trotsheid en hoogmoed: Spr. 16: 18 en Jak. 4: 6. 

–       Als wij verzocht worden tot dronkenschap en te veel eten: 1 Thess. 4: 3-5 en Hebr. 13: 5. 

–       Als wij verzocht worden tot ‘praatzucht en babbelzucht’: Ps. 39: 2 en Jak. 3: 2. 

Jezus stelde immers ook tegenover de aanvallen van de duivel: ‘Daar is geschreven…’ (Matt. 4: 4, 7 en 10). 

Overwegen

Als zondige gedachten je te binnen schieten of overweldigen, is de verleiding groot om er een tijdje in mee te gaan. Van Mastricht onderkent dit. Hij geeft aan: ‘Laten wij in het bijzonder bij de meer verschrikkelijke verzoekingen en bij onze gedachten niet blijven staan, niet discussiëren. Laten wij ze, zodra ze opgekomen zijn, direct met walging afstoten en zo meteen de vurige pijlen van de satan uitblussen (Ef. 6: 16). Op dezelfde manier als Christus, Die zei: “Ga weg, satan”, toen Hij tot afgoderij verzocht werd (Matt. 4: 10).’ 

Leestip: Theoretische-praktische godgeleerdheid – deel 3, Petrus van Mastricht (Gebr Koster, 2019).

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...