Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 22 juni

Pinksteren: verlangen naar opwekking

Onderweg naar een zangavond met ruim 1500 mannen, reed ik op de snelweg. Vanaf een fly-over zag ik honderden auto’s voortbewegen richting hun bestemming. Reizigers onderweg naar huis. Het besef dat al deze mensen onderweg zijn naar hun eeuwige bestemming gaf mij een gevoel van onbehagen. Hoe in de wereld zouden we hen ooit kunnen bereiken met het Evangelie? 

Bubbel

We zitten als christenen in een bubbel. Dominees al helemaal. Als predikant loop je veelal rond in een cirkel van preekvoorbereiding, catechese, pastoraat en kerkelijke vergaderingen. Over heidenen spreken we genoeg, maar we spreken ze niet elke dag. Hoewel ik weet dat collega’s elke gelegenheid aangrijpen, om te proberen een goed woord van de Heere te spreken, waar zij de gelegenheid krijgen. Zomaar bij een tuinhek in het dorp, of bij een begrafenisdienst. 

Als jongere zit jij minder in een bubbel dan je voorganger. Op allerlei manieren kom jij in aanraking met ongelovigen. Jij staat in de spanning. Geregeld buiten de bubbel. Ik hoop dat jij het als spanning ervaart. Want we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. 

Heilige Geest

Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar de geschiedenis van de kerk toont periodes van grote geestelijke opwekking. Duizenden mensen die alleen uiterlijk met God leefden, of helemaal van God los waren, kwamen tot bekering. De Heilige Geest kan leven geven in een dal vol levenloze beenderen. 

J.C. Ryle beschrijft een aantal voorbeelden van het werk van de almachtige Geest, die een stenen hart kan veranderen in een hart van vlees: 

  • De Geest kan een Jood nemen, de bitterste vijand van het christendom, de meest felle vervolger van ware gelovigen, de beste verdediger van farizeeïstische gedachten, de meest bevooroordeelde tegenstander van de leer van het Evangelie; en zo iemand veranderen in een ernstige prediker van het geloof dat hij eens vernietigde. Hij heeft dat al gedaan. Hij deed het bij de apostel Paulus. 
  • De Geest kan een Rooms-Katholieke monnik nemen, grootgebracht te midden van het Roomse bijgeloof, vanaf zijn kinderjaren opgevoed bij het geloof in een valse leer en gehoorzaamheid aan de paus, tot aan zijn kruin in de dwalingen. Zo’n man kan de Geest maken tot de duidelijkste verdediger van de rechtvaardiging door het geloof. Hij heeft dat al gedaan. Hij deed het met Maarten Luther. 
  • De Geest kan een Engelse ketellapper nemen, ongeletterd, zonder machtige beschermheer en zonder geld, een man die berucht was vanwege zijn godslasteringen en vloeken; en maken dat deze man een godsdienstig boek schrijft dat in zijn soort niet geëvenaard is door een boek sinds de tijd van de apostelen. Hij heeft dat al gedaan. Hij deed het met John Bunyan, de auteur van de ‘christenreis’. 
  • De Geest kan een zeeman nemen, werelds en heel zondig, een lichtzinnig kapitein van een slavenschip, en die man een zeer succesvol dienaar van het Evangelie maken, een schrijver van brieven, die een schat aan bevindelijke godsdienst bevatten, en een dichter van gezangen, die overal waar Engels gesproken wordt gezongen worden. Hij heeft dat al gedaan. Hij deed het met John Newton. 

Trouwens, J.C. Ryle is er zelf ook een voorbeeld van. Alles leek erop dat hij als zoon van een rijke bankier een succesvolle toekomst tegemoet zag. Door een faillissement raakte zijn familie echter plotsklaps verarmd en moest Ryle een nieuwe weg vinden. Hij moest het Evangelie preken. Tot op de dag van vandaag dragen zijn preken vrucht. Soms breekt de Heere alles af, vanwege dat wat Hij van je wil maken. De Heere laat zich niet weerhouden door de dood van het ongeloof, maar wekt geloof waar geen enkele verwachting is. 

Elf mensen

Misschien heb jij in je hoofd een strategie klaar om onkerkelijken te bereiken met het Evangelie. Ik niet. In toenemende mate geloof ik dat alleen de Heere herleving schenken kan. Jezus zond elf mannen uit om het Evangelie te verkondigen. Zijn Woord deed kracht. Zo mag jij ook uitgaan, in de verwachting dat de Heere Zijn Koninkrijk uitbreidt. Wat dit betekent voor christenen? Elke dag op de knieën: Heere, schenk herleving om Jezus’ wil. Om vervolgens van de knieën op te staan en eenvoudig als getuige te leven, op de plaats waar God ons roept. Opwekking begint niet met rumoer, maar in stilte. 

Dit artikel werd eerder geplaatst in het blad Zicht op de Kerk, een uitgave van de Hersteld Hervormde Kerk. Auteur: ASM. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...