Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 2 september

Psalm 19: de heerlijkheid van God (1)

We leren de Heere kennen in het boek van de natuur en door het lezen van de Bijbel. De natuur toont Zijn heerlijkheid, de Bijbel Zijn karakter. In Psalm 19 toont David allereerst Gods heerlijkheid. 

Naar boven kijken

David Dickson (1583-1663) zegt over Psalm 19: ‘Deze Psalm is een zoete meditatie over de glorie van Gods wijsheid, kracht en goedheid, schijnend in de werken van de schepping.’

De puritein richt net als de Psalmdichter zijn aandacht op de hemel. ‘De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.’ (Ps. 19: 1). Dickson: ‘Ook al is de hele aarde vol van de heerlijkheid van de Heere, toch wil de profeet zijn meditaties alleen op de hemel richten; en de wisseling van dag en nacht, en op de loop van het zonlicht.’ 

Heerlijkheid

Volgens David Dickson vallen daarbij drie dingen op: 

  1. Ofschoon de heerlijkheid van de Heere schijnt in al Zijn werken, zal elk deel daarvan voor de mens aanleiding geven tot meditatie. Als hij begint daarover na te denken. De hemelen zijn hier immers het thema van de profeet en het onderwerp van zijn meditatie. 
  2. De onzichtbare dingen van God, zo ook Zijn eeuwige kracht en Godheid, zijn glorierijke eigenschappen van wijsheid, en goedheid, en majesteit, worden zichtbaar in het werk van de schepping. Vanaf het begin van de aarde vertellen de hemelen Gods eer en het firmament het werk van Zijn handen. 
  3. Hoewel Zijn werken worden getoond aan alle mensen, toch is het een verlicht kind van God dat het kan aanschouwen. Want hij die het aan anderen uiteenzet, doet dit door de inspiratie van de Geest van de Heere. Hij is een profeet die hier wordt aangespoord tot het punt van deze les, het meest onze observatie waard. Want in wezen verklaren de hemelen dat ze niet hun eigen maker zijn, maar dat ze gemaakt zijn door één oneindige, onbegrijpelijke, almachtige, eeuwige, goede, vriendelijke en glorierijke God. En het uitspansel (dit duidend als het gebied van de lucht en de plaats van de sterren) verklaart hoe zeldzaam Hij het werk van zijn handen kan sieren, en hoe krachtig Hij het schepsel overvloedig kan verheerlijken, hoewel het geen reden in zichzelf heeft om het glorierijk te maken.’ 

Mediteren

We kunnen het scheppingswerk niet ontkennen. Alles toont ons dat er een God is. Dickson stelt dat tot ieder schepsel op deze manier overtuigend wordt aangesproken over de schepping en voorzienigheid van God. 

Blijkbaar is het goed om geregeld naar de lucht te staren en je te laten overweldigen door Gods majesteit in de natuur. Wij zijn veelal geneigd omlaag te kijken. Naar dat wat onze directe aandacht vraagt. Koning David en de puritein David Dickson wijzen ons echter de richting die God hen toont. Kijk eens omhoog en mediteer over het werk van Gods handen. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...