Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 15 september

Psalm 19: de heerlijkheid van God (3)

Het Woord van de Heere maakt mensen wijs tot zaligheid. Zondaren kijken eerlijk in de spiegel en leren wie zij zijn voor Gods aangezicht. Wet en Evangelie, ze zijn als naald en draad met elkaar verbonden. David Dickson (1583-1663) beargumenteert de waarde van de Bijbel. 

Twee delen

Psalm 19 toont eerst Gods heerlijkheid in de natuur en wijst daarna op de waarde van Gods Woord. In een eerdere blog werd in zes punten helder dat Gods Woord de leer van leven en verlossing als inhoud heeft. De inhoud van de Bijbel biedt alles wat de mens nodig heeft tot zaligheid. David Dickson legde de waarde van de Bijbel uit in dertien punten, vandaar in dit blog een vervolg op de opsomming.  

De waarde van de Bijbel

  • Het goedkeuren en opvolgen van de aanwijzingen van de Heere die ons in Zijn woord zijn gegeven, is een zeker middel om troost en vreugde in ons geweten te krijgen; want de inzettingen van de Heere verheugen het hart.
  • Er is geen mengeling van dwaling, geen slordigheid of verwerpelijke leer, geen bedrog in het Woord van de Heere; want het gebod van de Heere is zuiver.
  • Door het woord van God ziet een mens zichzelf duidelijk blind en naakt; slecht en ellendig. En door te komen tot de genade en barmhartigheid die in de Messias, Christus, wordt aangeboden, kan hij Zichzelf binnen zien gaan op de enige veilige weg van redding. Door het Woord van God kan een mens alles in zijn echte kleuren zien; deugd als deugd en ondeugd als ondeugd en ijdelheid; want het Woord verlicht de ogen.
  • De manier van aanbidden, vrezen en dienen van God, vastgelegd in Zijn Woord, is heilig, en in wezen hetzelfde in alle generaties, en voor altijd onveranderlijk door de mens. De vreze des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. 
  • De leerstellingen die in het Woord van God zijn vastgelegd, zijn allemaal geboden van de Almachtige Wetgever, uitgevaardigd in Zijn eigen hof met oncontroleerbare autoriteit; ze zijn allemaal waar en het waard om gehoorzaamd te worden; de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig.
  • Het Woord van God kan een mens meer verrijken dan alle rijkdommen in de wereld, omdat het hem tot een eeuwig Koninkrijk kan brengen; want Gods oordelen zijn als gerechtelijke vonnissen, om alle benodigde waarheden en controverses over de reddende waarheid vast te beslissen; zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud. 
  • Er is meer zoete troost en waar genoegen te vinden in het Woord van de Heere, dan in enige aangename zaak in de wereld. Het is zoeter dan honig en honigzeem.

Vertrouwen

We zetten op allerlei zaken ons vertrouwen. We geloven allerlei mensen op hun woord. De Enige Die echter werkelijk betrouwbaar blijkt, is de Heere Zelf. De Reformatie maakte duidelijk: alleen door genade, alleen door het geloof, alleen door de Bijbel. In de Schrift wijst alles naar Christus. Hij is de beloofde Verlosser, Hij is de aangekondigde Rechter. Alleen in Zijn bloed is er behoud. Buiten Hem de ondergang. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp