Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 12 juli

Rots der eeuwen, troost in smart

De calvinistische predikant en lieddichter Toplady (1740-1778) kwam als 15-jarige tot bekering. Hij kwam in een schuur onder het gehoor van een prediker. Naderhand besefte hij dat dit het moment was waarop de Heere hem riep. Zijn lied ‘rock of ages’ wordt wereldwijd nog steeds gezongen. 

Lied

Rots der eeuwen, troost in smart,
Vaste grond voor ’t wank’lend hart,
Goed bestand voor storm en vloed,
Jezus, is m’ Uw dierbaar bloed;
Daarin vond ’k steeds al mijn kracht,
Zelfs in d’ allerbangste nacht.

Die op eigen kracht vertrouwt,
Heeft op lossen grond gebouwd,
Eigen werken baten niet.
Slechts die tot den Rotssteen vliedt,
Komt gewis aan ’s hemels kust.
Jezus geeft alleen de rust.

Vaste rots in elken nood,
Schuilplaats, zelfs tot in den dood,
G’ ondersteunt, die wank’lend viel.
Trooster der bedroefde ziel,
Jezus, Heiland, Zone Gods,
Ja, Gij zijt der eeuwen Rots.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...