Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 13 september

Spurgeon: Ik zal jullie vissers van mensen maken

Jezus zei: ‘Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.’ De bereidwilligheid om te volgen waar de Heere roept, vormt de grondhouding van een christen. Spurgeon legt uit wat dit in de praktijk kan betekenen. 

Bruikbaar

In een preek over Matt. 4: 19 maakt Spurgeon helder wat het betekent om te volgen op Christus roep: ‘Op welke manier wordt u een bekwaam prediker? ‘Jongeman’, zegt iemand, ‘ga naar de universiteit.’ ‘Jongeman’, zegt Christus, ‘Volg Mij na, en Ik zal je een visser van mensen maken.’ Hoe kan een mens bruikbaar worden? ‘Volg een training’, zegt iemand. Helemaal goed, maar er is een beter antwoord dan dat. Volg Jezus en Hij zal u vissers van mensen maken! De grote opleidingsschool voor christelijke werkers heeft Christus als haar Hoofd. Hij is hun Hoofd: niet alleen als Onderwijzer, maar ook als Leidsman. We moeten niet alleen van Hem leren door te studeren, maar door Hem te volgen in daden. ‘Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.’ 

De instructie is erg helder en duidelijk en ik geloof ook uniek in zijn soort. Niemand kan op een andere wijze visser worden. Deze wijze lijkt misschien erg eenvoudig, maar is zeker en bijzonder efficiënt. De Heere Jezus Christus, Die alles weet van het vissen van mensen, was Zelf de Gebieder van het gebod: ‘Volgt Mij, als u vissers van mensen wilt worden. Als u bruikbaar wilt zijn, volg dan Mijn spoor.’ 

Vissers

Ik bedoel dit in de eerste plaats op deze manier: wees afgezonderd voor Christus. Deze mannen moesten hun bezigheden opgeven. Zij moesten hun vrienden verlaten. Ze moesten in feite de wereld verlaten, zodat hun enige doel zou zijn: vissers van mensen te worden in de Naam van hun Meester. Wij worden niet gevraagd onze dagelijkse bezigheden op te geven of onze families te verlaten. Dat zou eerder een vluchten zijn uit de visserij in plaats van het te doen in Gods Naam. Maar wij worden wel heel duidelijk geroepen ons af te scheiden van de goddelozen, apart te staan en het onreine niet aan te raken. 

Afgezonderd

Wij kunnen geen vissers van mensen zijn als wij met hen blijven verkeren in dezelfde beginselen. Vissen zullen geen vissers worden: de zondaar zal de zondaar niet bekeren en de goddeloze zal de goddeloze niet bekeren. Maar wat meer terzake doet, is: de wereldse christen zal de wereld niet bekeren. Als u van de wereld bent, dan zal de wereld u – als iets van zichzelf – ongetwijfeld liefhebben, maar dan kunt u de wereld niet redden. Wanneer u in duisternis bent en u behoort tot het koninkrijk van de duisternis, dan kunt u de duisternis niet verdrijven. Als u strijdt in het leger van goddelozen, dan kunt u hen niet verslaan. 

Ik geloof, dat een van de redenen waarom de kerk van God tegenwoordig zo weinig invloed in deze wereld heeft, is dat de wereld zoveel invloed heeft in de kerk. 

Vandaag de dag horen we zelfs christenen uit afgescheiden kerken betogen, dat zij dit en dat mogen doen. Hun Puriteinse voorvaders waren er liever de marteldood voor gestorven dan deze dingen te tolereren. Zij betogen dat ze kunnen leven als de wereldling. Mijn bedroefde antwoord aan hen is, als zij naar deze vrijheid verlangen: ‘Doe het, als u durft. Het zal u misschien niet veel schade toebrengen, omdat u al zo slecht bent.’ 

Aan Jezus voeten

De beste plaats om te leren wat het betekent om mensen te vissen, is volgens Spurgeon aan Jezus’ voeten: ‘Aan Jezus’ voeten moeten we leren dat de kunst en de verborgenheid van het winnen van zielen het leven met Christus is. Het is de beste opleiding om gebruikt te mogen worden.’ 

Hij legt uit: ‘Een christen moet een leerjongen van Jezus zijn om te leren handelen zoals de Zaligmaker dat deed. Wij kunnen nooit een mens redden door verlossing aan te bieden, want die hebben wij niet. Maar wij kunnen de mensen wel zeggen hoe ze gered kunnen worden, door hen te leren te vluchten voor de toekomende toorn. We kunnen hen het enige grote en effectieve Geneesmiddel voorstellen. Zie hoe Jezus redt en u zult leren hoe het moet. Er is geen andere manier om het te leren. Leef in gemeenschap met Christus. U zult dan de houding en het gedrag van iemand hebben, die met hart en ziel geschikt is om te onderwijzen en verstandig is om zielen te winnen.’ 

Dit zijn enkele citaten uit een preek van Charles Haddon Spurgeon, vertaald en uitgegeven door stichting Tabernakel. Voor de hele preek zie tabernakel.nl, jaargang 9. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...