Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 21 december

Spurgeon: op eigen kracht de duivel weerstaan?

‘Als een oude piraat ligt hij op de loer voor een koopvaardijschip, maar als hij een schip tegenkomt dat veel kanonnen aan boord heeft en maar weinig handen die hem een warm onthaal bieden, dan gaat hij naar een ander vaartuig dat minder goed in staat is om zijn aanslag af te weren.’ Aldus Spurgeon over aanvallen van de duivel. Hij weet wanneer we kwetsbaar zijn, dan slaat de duivel toe. 

Slapende duivel

Er zijn periodes waarin de duivel een christen met rust lijkt te laten. Toch zijn dat niet de beste periodes. We worden er vaak zorgeloos van. Spurgeon: ‘In de tropen is een windstilte gevaarlijker dan een storm. Dan stagneert alles, het schip beweegt nauwelijks, het is als een schip op een verfdoek, een schip in verf op een geverfde zee. O, zegt u, dat is afschuwelijk. Ja, en dat is wat er gebeurt met een ziel die tevreden is met zichzelf en die met rust gelaten wordt. Ik vrees dat dit vaak het geval is bij hen die zichzelf bovennatuurlijk heilig vinden. Een bijzonderheid kan bewezen worden door overvloedig bewijs, namelijk dat opschepperij over menselijke perfectie snel gevolgd wordt door ontucht en bandeloosheid. De meest onreine sekten uit de geschiedenis werden vaak gesticht door mensen die het idee hadden dat zij boven de verzoeking stonden, dat zij opgehouden hadden te zondigen en nooit meer konden vallen. “Ha”, zegt satan, “dit idee dient mijn doel veel beter dan iemand verleiden. Als ik hem verleid, dan staat hij op om mij te lijf te gaan. Hij spert zijn ogen open, hij grijpt zijn zwaard en zet zijn helm op, hij roept tot God, “Heere, help mij”, en hij houdt dag en nacht de wacht. 

Hoe meer hij verzocht wordt, hoe meer hij God nodig heeft. Maar als ik hem met rust laat en hij gaat slapen, dan is hij niet in de strijd. Zodra hij zich heel veilig voelt, dan kan ik hem onverwachts overvallen en het snel van hem winnen.” Dit kan de reden zijn waarom satan iemand met rust laat. Een brullende duivel is beter dan een slapende duivel en er is geen ergere verzoeking dan die om nooit verzocht te worden.’ 

Hulp inroepen

De duivel is niet opgewassen tegen de Heere. Daarom dienen we de Heere te hulp te roepen, als de duivel toeslaat met Zijn verleidingen. Spurgeon: ‘Gods stem zal komen wanneer de Heere ziet dat wij ons helemaal op Hem werpen. Wanneer wij slechts onze last op de Heere werpen, kunnen we misschien nog niet helemaal van die last af zijn. Het beste is om onszelf zonder of met onze last helemaal op de Heere te werpen.’ Waar Christus zegt: ‘Ga weg satan’, moet deze wijken.’ 

Pak

Spurgeon gebruikt het beeld van een man die zijn last alleen wil dragen. Een man in een rijtuig zag iemand lopen met een zwaar pak op zijn rug. Spurgeon: ‘Hij vroeg hem of hij soms mee wilde rijden. “Ja graag en dank u wel mijnheer. “Maar het pak hield hij op zijn rug terwijl zij reden. “Waarom haal je het pak niet van je rug en leg het voor je neer?” “Maar mijnheer,” zei hij, “u bent al zo vriendelijk om mij mee te laten rijden, dat ik u niet ook nog wil belasten met dit pak; het pak zal ik zelf dragen.” “Wel,” zei de ander, “weet u, het maakt voor mij geen verschil of u het pak draagt of niet, ik moet toch u en uw pak dragen, dus u kunt het beter afhalen en voor u neerleggen.” Dus vriend, als jij je zorg op de Heere werpt, maak het los. Waarom zou je het nog langer dragen als God het wil dragen?

Geliefde, er zijn tijden dat wij dit vergeten, maar wanneer wij mogen komen en onszelf helemaal overgeven aan de Heere en zeggen: “Heere, hier ben ik, aangevochten en arm en zwak, maar ik kom en ik vertrouw op U, ik weet niet wat ik van U zal vragen, maar Uw knecht heeft gezegd: “Werp uw zorg op den Heere en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele” (Ps. 55:23). Ik lig aan Uw voeten, mijn Heere, hier ven ik, hier wil ik wezen. Doe met mij wat goed is in Uw ogen, maar handel in genade en goedheid met Uw knecht.” Als u dit doet, dan zal de Heere de vijand bestraffen, de golven van de zee zullen rustig worden en er zal een grote stilte zijn.’ 

Leestip: Strijd tegen satan, Charles Haddon Spurgeon (Theologienet.nl).

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...