Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 9 juni

Spurgeon: reiniging door het water van de Heilige Geest

Onbewust kun je van alles vasthouden, waarvan je eigenlijk weet dat het afstand schept tussen jou en God. Afgoden nemen ruimte in. Ze vullen ons denken, vertroebelen onze verlangens en richten het hart niet op God. 

Water 

Spurgeon geeft in enkele zinnen aan de hand van een tekst uit Ezechiël onderwijs over het reinigende werk van de Heilige Geest. ‘Dan zal Ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden; van al uw ongerechtigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.’ (Ez. 36: 25). 

‘Wat een buitengewone vreugde is dit! Hij, die ons heeft gezuiverd met het bloed van Jezus, zal ons ook reinigen door het water van de Heilige Geest. God heeft het gezegd, en zo moet het zijn: “Gij zult rein zijn.” HEERE, wij beseffen en betreuren onze onreinheid, en het is bemoedigend uit Uw eigen mond te worden verzekerd dat we rein zullen zijn. O, dat U er spoedig werk van maakt!

Hij zal ons van onze ergste zonden bevrijden. Het opkomend ongeloof, en de bedrieglijke verlangens, die strijd voeren tegen de ziel. De beschamende gedachten van de hoogmoed, en de influisteringen van satan om de heilige Naam te lasteren – deze alle zullen zó worden verwijderd, dat zij nooit meer terugkeren. 

Zuiveren

Hij zal ons ook reinigen van al onze afgoden. Of ze nu van goud of van klei zijn: onze onzuivere liefde, en onze buitensporige liefde voor wat op zichzelf rein is. Wat wij hebben verafgood zal òf door ons worden afgebroken, òf wij zullen erdoor worden afgebroken. 

Het is God, die spreekt van wat Hij Zelf zal doen. Daarom is dit woord vast en zeker waar, en wij mogen moedig uitzien naar wat het ons verzekerd. Reiniging is een zegen van het verbond, en het verbond is in alles wèl geheiligd en bewaard.’ 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Podcastvakantie

Vorming voor elke dag houdt Podcastvakantie - tot D.V. 12 augustus. Een goede zomertijd gewenst!