Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 23 februari

Spurgeon: Troost te midden van gevaar

De Heere bewaart niet voor alle tegenslag, maar draagt er wel doorheen. Spurgeon geeft daar woorden aan, als hij mediteert over de tekst: ‘Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal U niet aansteken. Jes. 43:2b.

‘Zoek uw troost in de woorden van onze tekst, dat u niet verbranden zult, wanneer u door het vuur gaat, en dat de vlam u niet zal aansteken. Dank er God voor wanneer u bent staande gebleven in die beproevingen, in de vele verleidingen van deze wereld. Wees standvastig, onbeweeglijk, altijd sterk in Hem die u eenmaal zal bekleden met witte klederen, wanneer u uzelf rein en onbesmet hebt bewaard van de wereld. Volhard tot het einde toe, en nogmaals volhard, want de Heere ziet U. Hij zal uw sterkte en kracht vermenigvuldigen en met Hem zult u overwinnen. Vergeet toch niet wat er geschreven staat: “Het is goed dat de mens het juk in zijn jeugd draagt, en daarom, al zijn er veel beproevingen en verleidingen, uit alle redt u de Heere. Hou vast aan Hem die u beveiligt in het soms moeilijke strijdperk van het leven. De Heere is getrouw en Hij zoekt u. Hebt u ook Zijn roepstem verstaan, bent u in waarheid tot Hem gevloden, wie zal u dan kunnen scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus, onze Heere? Geen vijand op aarde, geen macht der hel zal iets tegen u vermogen, als de Heere Jezus u als het brandhout uit het vuur heeft gegrepen, zodat u niet verbranden zult en de vlam u niet zal aansteken.’

Eerder gepubliceerd door IRS, 1992.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...