Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 15 februari

Spurgeon: vijf dingen die opvallen als Jezus bidt

Dat Jezus bidt, is op zichzelf opvallend. Hij schiep de wereld en schonk ons het leven. Toont Hij Zich afhankelijk door tot Iemand te bidden? Hij bidt tot Zijn Vader. Er is sprake van onderlinge omgang. Vijf dingen vallen daarbij op. 

Bidden

Als Jezus bidt tot Zijn Vader, zien we dat Hij kiest voor een gebedshouding. Matt. 26: 39: ‘En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende…’ In de ontmoeting met Zijn Vader, maakt de Heere Jezus Zich niet breed maar klein. Dat is wat bidden als vanzelf met ons doen. We betuigen in alles dat we komen tot God. Nabijheid en ontzag, zij sluiten elkaar niet uit maar in. 

1. Eenzaam gebed

Volgens Spurgeon is het belangrijk dat we gebruik maken van het eenzame gebed: ‘Vooral in tijden van beproeving. Het huiselijk gebed, het gezamenlijk gebed, het gebed in de kerk, zal niet voldoende zijn. Zij zijn heel kostbaar, maar de best bereide specerijen zullen in jouw wierookvat bij jouw eenzame gebeden branden, waar Gods oor alleen kan horen.’ 

2. Ootmoedig gebed

Christus verootmoedigde Zich. Dit betekent dat Hij een gebedshouding aannam. Spurgeon: Lukas zegt dat Hij neerknielde, maar een andere evangelist zegt, dat “Hij op Zijn aangezicht viel.” Waar hoort dan jouw plaats te zijn, jij nederige dienstknecht van de grote Meester? Welk stof en as moet jouw hoofd niet bedekken! De ootmoed geeft ons een sterke grond in het gebed. Daar is geen hoop op verhoring bij God, tenzij wij ons vernederen; opdat Hij ons verhoge op Zijn tijd.’ 

3. Kinderlijk gebed

De Heere Jezus kon Zijn Vader aanspreken met “abba Vader”, als Zijn Kind. Spurgeon: ‘Je zult in de dag van de beproeving ervaren, hoe sterke steun het is, op je aanneming te pleiten. Als een onderdaan heb je geen rechten. Je hebt ze door je verraad verbeurd. Maar niets, niets kan een kind het recht op zijn vaders bescherming doen verliezen. Wees niet bang om te zeggen: “Mijn Vader, hoor mijn geroep.”’ 

4. Volhardend gebed

Jezus bad volhardend. Spurgeon: ‘Hij bad drie keer. Houd niet op, voordat je verhoord bent. Doe als de weduwe in de gelijkenis, die door haar aanhoudend terugkomen verkreeg, wat zij door een eerste smeekbede niet kon verkrijgen. Houd aan in het gebed en waak in hetzelfde met dankzegging.’ 

5. Onderworpen gebed

Niet onze wil, maar wat de Heere wil gebeurt. Dat bad zelfs Jezus: “Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.” Spurgeon: ‘Onderwerp je en God zal zich laten verbidden. Laat het zo zijn als God wil, en God zal alles ten beste besturen. Laat het je genoeg zijn, je gebed in Zijn handen over te geven. Hij weet wanneer te geven, hoe te geven en wat te geven en wat te onthouden. Zo ernstig, dringend en toch met ootmoed en onderwerping smekend, zul je zeker de overhand hebben.’ 

Leestip: Voor ieder morgen, C.H. Spurgeon (P. Huet). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...