Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 18 januari

Thomas Watson: De dienst van God is de beste dienst (2)

De Heere volgen en dienen, betekent dat we onder Zijn bescherming staan. Hij draagt zorg voor hen die Hem toebehoren. Met Christus geborgen in God. Thomas Watson werkt uit wat het betekent om in Gods dienst te staan. 

Zes voorrechten

Volgens Thomas Watson (1620-1686) geeft het dienen van de Heere zes voorrechten. In een vorige aflevering van ‘Vorming voor elke dag’ kwamen de eerste drie voorbij: vrijheid, eer en veiligheid. In deze aflevering werkt Thomas Watson uit wat de voordelen van het dienen van de Heere zijn, hoe Hij hulp biedt en op welke manier Hij hen die Hem toebehoren onderhoudt. 

  • Voordeel 

‘Atheïsten zeggen: “Het is tevergeefs God te dienen, want wat nuttigheid is het dat wij Zijn wacht waarnemen”, Mal. 3:14. Behalve de voordelen die God in dit leven geeft, een zoete vrede van het geweten, bewaart Hij Zijn beste wijn tot het laatst; Hij geeft Zijn dienstknechten een heerlijk Koninkrijk, Hebr. 12:28. De dienstknechten van God mogen dan voor een tijd onderdrukt en verkeerd behandeld worden, maar uiteindelijk zullen zij toch verhoogd worden: “Waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn”, Joh. 12:26. 

  • Hulp 

Meesters onder ons dragen werk op aan hun knechten, maar helpen hen daarbij niet. Maar onze Meester in de hemel geeft ons niet alleen werk op, maar geeft ons ook kracht: “Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel”, Psalm 138:3. God beveelt ons Hem te dienen en Hij stelt ons in staat om te dienen: “Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen”, Ezech. 36:27. De Heere zoekt niet alleen gepast werk voor ons, maar maakt ons ook geschikt voor ons werk; tegelijk met Zijn bevel geeft Hij ook kracht.

  • Onderhoud 

Een meester zal zijn knechten geen gebrek laten lij­den; Gods dienstknechten zullen onderhouden worden: “Voor­waar, gij zult gevoed worden”, Psalm 37:3, Engelse vertaling. Als God ons Christus gegeven heeft, zal Hij ons dan de kost onthouden? “Die God Die mij gevoed heeft, van dat ik was, tot op dezen dag”, Gen. 48:15. Als God ons niet geeft wat wij verlangen, geeft Hij ons wel wat wij nodig hebben. De goddelozen, Fil. 3:2, worden zelfs gevoed. Als iemand zijn hond eten geeft, zal hij zeker zijn knechten eten geven! Welnu dan, wie zou niet verliefd zijn op de dienst van de Heere?’

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Sta op en strijd de goede strijd

Staat op en strijdt de goede strijdtot al wat God u vraagt, bereid,Hij is uw kracht, Hij is uw recht;Hij heeft de...

Dienstbaar aan de wereldkerk (2)

Nadat in de negentiende eeuw het zendingswerk onstuimig groeide, zagen we in de twintigste eeuw hoe dit vrucht droeg...

Dienstbaar aan de wereldkerk (1)

‘Er is geen persoon, samenleving, land, of gebied dat buiten de autoriteit van Christus valt.’ Deze opvatting staat...