Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 21 april

Vat mijn hand

De blinde Fanny Crosby (1820-1915) schreef 8000 gezangen. Een van de liederen die zij achterliet, zet in met de woorden: ‘Vat mijn hand’. Zij wist als geen ander wat dit betekende. 

Lied

Vat mijne hand, ik ben zo zwak en hulp’loos.
Zonder Uw hulpe durf ‘k alleen niet gaan.
Vat mijne hand, en dan, o dierb’re Heiland,
kan in Uw kracht, ik elke storm weerstaan.

Vat mijne hand en trek mij nader tot U.
Dicht aan Uw hart is ’t veilig voor Uw kind.
Vat mijne hand, opdat ik niet verdwale;
steun mij o Heiland, die mijn ziel bemint!

Vat mijne hand, de weg ligt donker voor mij,
zo niet Uw aanschijn mij is toegewend.
Licht wordt mijn pad, gaat Gij slechts met mij mede,
Gij, die alleen mijn zorg en moeite kent!

Vat mijne hand en leid mij door dit leven.
Straks ook bij ’t trekken door de doods-Jordaan
laat hemels licht, mij arme, dan bestralen,
tot ik de gouden poort mag binnen gaan!

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...