Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 5 januari

Vrijmoedig ingaan op niet gestelde vragen

Wie nadenkt over de zin van het leven, krijgt te maken met drie vragen. Waar komen we vandaan? Waar leef ik voor. Waar gaan we naar toe? Je wilt niet doelloos leven. Van niks naar nergens. Diep in ons hart weten we het wel: er moet iets zijn dat groter is dan wijzelf. Een reden om voor te leven. Er liggen onbeantwoorde vragen in het hart van mensen om ons heen. De Bijbel geeft antwoord en levensrichting. 

Grondhouding gemeente

Wie Christus navolgt, wordt in deze wereld gezonden als een wervende pelgrim onderweg naar huis. Dr. A. Noordegraaf laat in zijn studie ‘creatura verbi’ (scheppende woorden) zien hoe het Woord ‘zich verbreidde’ en ‘werd uitgebreid’ vanuit de jonge christelijke gemeente. Zoals blijkt bij de gelijkenis van het zaad, dat beeld is van het Woord van God. Deze gelijkenis is van toepassing op de zending van Jezus. Zo ook op de gemeente na Pinksteren. In de praktijk blijkt dat bekeerlingen evangelisten worden. Tegen de vervolging en tegendruk in, breidde het Woord zich uit. Het boek Handelingen vertelt ons daarvan de indrukwekkende geschiedenis. Noordegraaf: ‘De wereldtijd is de tijd van de verkondiging.’ Het Woord moet de wereld in

Kiem

Volgens Calvijn legde God een kiem van religie (semen religionis) in het hart van ieder mens. In de huidige cultuur waarin ieder zijn eigen gevoel van het hogere mag koesteren, ontstaat de neiging om daarbij te blijven steken. Het besef dat er zoiets als een God is, dat is toch niet niks. Als we dat besef bij elkaar ontdekken, zijn we al blij. Wellicht komt men dan als vanzelf tot het belijden van de ene God van hemel en aarde. Allerlei opvattingen over het goddelijke dat alles omspant, worden gekoesterd zonder dat er sprake is van voeding vanuit de Bijbel. 

Vermenging van godsdienst ligt voor de hand. Gandhi gaf daar uitdrukking aan in 1908: ‘Het Christendom heeft deel in mijn theologie. Christus is een stralende openbaring Gods. Maar niet de enige openbaring. Ik plaats Hem niet op een eenzame troon.’

De verleiding om bij het brengen van de boodschap aan niet-kerkelijken confronterende thema’s uit de weg te gaan, is groot. Jezus ging in zijn prediking deze onderwerpen echter niet uit de weg. Laat wie zich afvraagt hoe zwaar God de zonde opneemt, een blik op het kruis werpen. Daar hing Zijn eigen Zoon. Er is een hoge prijs betaald. 

Wederzijds tot zegen

William Hamilton Burns (1779-1859), de dominee van het dorp Kylsyth, maakte in zijn gemeente een opwekking mee. Ook werd een zendingsorganisatie opgericht. Terugkijkend in zijn dagboekaantekeningen merkt hij op: ‘Er is een hechte band tussen zendingswerk en opwekking. (…) Geen kerk kan zich in een levendige staat bevinden als er niets voor de heidenen gedaan wordt.’ Zending bedrijven is zowel opdracht als zegen. Ver weg en dichtbij. 

Als je met anderen het Evangelie deelt, merk je dat dit voor jezelf ook weer gaat spreken. Wat je niet deelt, verpietert. Spreek vrijmoedig. Zaai zonder om te zien. De Heere staat Zelf in voor Zijn werk. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp