Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 17 augustus

Wat zal de toekomst brengen?

Velen van ons lopen geregeld met de vraag in het hart: wat brengt mij de toekomst? In elk geval niet wat wij allemaal wensen over het leven. Zo vaak gaat het anders. Maar als we ons leven bezien in Gods hand, gaat het goed. 

Alle dingen

De Heere belooft dat voor hen die in Hem geborgen zijn, alle dingen meewerken ten goede. Dwars door storm en aanvechting heen, brengt Hij hen tot Zijn doel. De klei wordt gekneed; de Heere vormt het tot wat Hij voor ogen heeft. Dit doet ons leven in de slagschaduw van het kruis op Golgotha en steeds weer op de Heere zien. Leidt mij Heere, op Uw weg. Verlos mij van mijzelf, wees mij genadig om Jezus’ wil; en doe mij U volgen. 

Jaqueline van der Waals schreef het prachtige lied: ‘Wat de toekomst brengen moge’, wat ons zoveel zegt in dagen vol vragen. 

Toekomst
Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!
 
Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!
 
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.
 
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...