Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 5 mei

Wie ’t eigen leven wil verliezen

De bereidheid om alles te verliezen, om Jezus’ wil, vormt een patroon in het Koninkrijk van God. Waar die bereidheid ontstaat, is dat vanuit het besef dat Christus alles gaf. 

Lied

Van veel liederen is zowel de dichter als de componist bekend. Bij het lied ‘Die hier om Jezus’ wille verlaten’, blijft het gissen van wie de tekst afkomstig is. Er zijn wel ideeën over wie de componist van de muziek kan zijn, maar ook dat is niet zeker. Een onbekende christen uit de geschiedenis van de Kerk, reikt ons dus deze woorden aan. Zoals zoveel naamlozen ons voorgingen in het Koninkrijk van God. Door de Heere gekend. 

Tekst

Die hier om Jezus’ wille verlaten,
 vader of moeder, huizen of land,
 ontvangen al wat ze eenmaal bezaten,
 honderdvoud weder uit Zijn hand;
 honderden kind’ren, vaders en moeders,
 zielen, gewonnen voor de Heer’,
 eens diep gezonken, zusters en broeders,
 door hen gebracht tot Jezus weer.

 Wie ’t eigen leven wil verliezen,
 vindt ’t ware leven in Hem alleen,
 ’t leven, dat waard is om het te kiezen,
 liefde verspreidend om zich heen;
 aan de bedroefden brengend verblijding,
 heling aan ’t gebroken hart,
 aan de gebonden zielen bevrijding,
 en de bedroefden troost in hun smart.

 Ik wil des Heilands volgeling wezen,
 spreken alom van Zijn liefd’ en macht.
 Dat ook door and’ren Zijn naam geprezen,
 Hem aller lof en dank zij gebracht.
 Word ik dan ook gesmaad of geslagen,
 om Zijnentwil miskend, gehoond,
 voor Jezus wil ik alles graag dragen,
 daar mij Zijn liefde honderdvoud loont.

Moet ik een eenzaarn pad hier betreden,
kost het mij dikwijls tranen en pijn,
voert Gij naar Golgotha mijne schreden,
moet angst en smart mijn deel hier zijn.
‘k Blijf U vertrouwen, need’rig en stille,
steunend op Uw belofte, O Heer’!
Wat ik verliet om Jezus’ wille,
geeft Gij mij honderdvoudig weer.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Podcastvakantie

Vorming voor elke dag houdt Podcastvakantie - tot D.V. 12 augustus. Een goede zomertijd gewenst!