Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 30 augustus

William C. Burns: Drie redenen waarom de boodschap niet binnenkomt (2)           

Burns een Schotse prediker die in de negentiende eeuw zending bedreef in China, preekte naar aanleiding van de woorden ‘Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet.” Hebreeën 4:7b. Burns geeft drie redenen waarom ons hart hard blijft onder de boodschap. In dit blog de tweede en derde reden. 

Zonden vasthouden

‘Zondigen tegen beter weten in verhardt het hart. Volharden in een weg van zonde of in zondige gewoonten en jezelf overgeven aan verleiding, terwijl het geweten en Gods Woord helder en duidelijk aangeven dat dit verkeerd is. Hiermee handelt u tegen Zijn wil en bent u ongehoorzaam aan Zijn wet. Niets verhardt het hart zozeer als het volharden en genoegen hebben in zonden die ook als zonden ervaren worden.

Christus verachten

Voorts: het verachten van Christus verhardt het hart. Inderdaad, niets heeft zo’n verhardende uitwerking op het hart als het verachten van Immanuël. Het is waar, dit maakt Zijn hart niet minder vol van liefde voor verloren zondaren, of minder gewillig zondaren aan te nemen. Nee, hoelang hebt u Hem inmiddels al laten wachten? Hij wacht nog steeds om genadig te zijn! Maar ieder  nieuw bevel om tot Hem te komen, elke volgende roepstem waaraan u geen gehoor geeft, voegt weer een schakel toe aan de ketenen waarmee Satan u in banden houdt. En hoe ouder, hoe kouder. Zult u ooit nog uit zijn greep bevrijd  worden?

Christus je deel

Heb ik Christus ontvangen of veracht ik Hem? Beantwoordt u deze vraag voor uzelf en zegt u: ‘Het spreekt vanzelf dat ik een christen ben; ik erken Christus als mijn Zaligmaker, dat heb ik altijd gedaan.” Ach vriend, u bedriegt uzelf; een vanzelfsprekend geloof is geen geloof. Hebt u Christus ontvangen of verafschuwt u Hem? Wellicht begrijpt u niet wat hiermee wordt bedoeld. Laten we het als volgt stellen: Hebt u Christus boven alles lief, of veracht u Hem en verkiest u liever de wereld? Wie hebt u het meest lief? Christus, of van uw bezittingen, uw land of huis? Wat zou u opgeven? Zou u uw liefste metgezel hier op aarde eerder verlaten? Verlaat u eerder uw vader, moeder, broer, zus, land, alles, dan Hem te beminnen boven alles? Als dat het geval is, dan is Christus uw deel, dan veracht u Hem niet.’

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...