Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 21 juli

William C. Burns: leven doortrokken van gebed

Een christen kan niet zonder persoonlijk gebed, stelt William C. Burns (1815-1868). Als prediker in Schotland en zendeling in China bereikte Burns velen met het evangelie. De kracht van zijn bediening ontving hij in de ontmoeting met de Heere. 

Stilte 

Jesaja zegt tegen zijn luisteraars dat zij zich terug moeten trekken in stilte: ‘Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.’ (Jes. 26: 20) Een christen dient zich geregeld terug te trekken in de stilte om omgang met de Heere te zoeken. In gebed te schuilen achter het bloed. Ook Jezus stelde dat men in de binnenkamer moest gaan (Matt. 6). Terwijl alle stemmen om je heen zwijgen. 

William Chalmers Burns vergelijkt dit met het moment dat de Israëlieten achter gesloten deuren afwachten tot de verderfengel in Egypte voorbij was gegaan (Ex. 12: 22-23). Achter het bloed was men veilig. Zonder bloed kunnen we niet zonder vrees tot de Heere komen. Burns zegt over een christen die zonder te schuilen achter het bloed tot Christus wil gaan: ‘Daarom kan en durft hij niet tot Hem te naderen. Hij beeft als Zijn Naam genoemd wordt. Deze Naam kan hij niet met blijdschap horen noemen voordat hij met het bloed besprenkeld is.’ Toch kan en wil iemand die om Gods genade verlegen is niet wegblijven bij de Heere: ‘Als God ons echter door Zijn Geest trekt, dán zullen we komen op Zijn manier en vrijmoedigheid hebben om binnen te gaan in het Allerheiligste.’ Pleitend op het vergoten bloed van Christus. 

Binnenkamer 

Geregeld de stilte zoeken voor persoonlijk gebed is belangrijk, volgens Burns. ‘Ik spoor u aan tot een leven dat doortrokken is van persoonlijk gebed. O, streef ernaar om de binnenkamer nooit te betreden dan om de tegenwoordigheid van de Heilige en de omgang met de Heere God te ervaren. Proef de zoetheid ervan om uzelf door geloof te werpen op de volmaaktheden van God, met Wie u aan het kruis verzoend bent, als uw enige Toevlucht; met de zondeloze gehoorzaamheid van Christus als uw bedekkende kleding. 

Door gehoorzaamheid aan dit bevel wordt iedere gerechtvaardigde zondaar geheiligd en voorbereid op de heerlijkheid. Door gehoorzaamheid wordt hij stukje bij beetje volmaakt tot volledige overeenstemming met het beeld van Immanuël. O, geliefden! Juist door dit verootmoedigende proces ontvangt u, gelovige, nieuwe kracht en nieuwe moed. Hierdoor wordt u voorbereid op tijden van beproeving, lijden en dood. 

Hierdoor wordt u voorbereid op tijden van beproeving, lijden en dood. 

En wat hebt u nodig in de dag die komt, een dag van toorn, van moeite en verdriet. ‘Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid’ (Joël 2:2)? Als de zondebeker van een volk gevuld is en als ‘de HEERE uit Zijn plaats uitgaat om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken’ (Jes. 26:21), wat hebt u dan nodig? Gewoon wat u altijd al nodig had: weggescholen te zijn in het verborgene van de Allerhoogste God!’ 

Dit is een citaat uit een preek van William Chalmers Burns, vertaald door stichting Tabernakel. Voor de volledige preek zie www.tabernakel.nl

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...