Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 16 mei

William Cowper: Een luister straalt van ’t Bijbelblad

Een luister straalt van ’t Bijbelblad,
Volheerlijk als de zon;
Schenkt licht op ieders levenspad,
Laaft als een eeuw’ge bron.

Gods Geest zweeft over ’t Vaderwoord,
Zijn waarheid woont daarin,
En wekt, waar ook Zijn schijnsel gloort,
Een nieuwen levenszin.

De Vaderhand, die uit genâ
Zo trouwen gids ons gaf,
Komt zwakken met Zijn kracht te sta,
Hen steunend als hun staf.

Heb dank, o God, Uw kostb’re gift
Maakt rijk voor de eeuwigheid,
Waar ’t Woord, in ’t hart diep ingegrift,
Ons voor uw komst bereidt.

William Cowper (1731-1800)

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...

Keurmeesters

In de middeleeuwen had je allerhande gildes. Bakkers, timmermannen en smeden verenigden zich in afzonderlijke...