Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 29 april

Zendeling David Brainerds’ vertaler: ‘Er is hoop!’

In tijden van crisis blijkt waarop we ons vertrouwen stellen. De vertaler van zendeling David Brainerd had geen oog en oor voor het Evangelie, totdat hij met tegenslag te maken kreeg. In de crisis besefte hij Wie God is.

Tegenslag

Een periode van tegenslag, bleek een bijzondere vrucht op te leveren. Blijkbaar gebruikt de Heere dit soms om iemand wakker te schudden en te behouden. Het goede leven kwam voor David Brainerds’ vertaler Moses Tinda Tautemy in een totaal ander licht te staan, dankzij een crisis. 

Boodschap komt aan

Als zendeling onder de Indianen in Amerika liet David Brainerd zich ondersteunen door een vertaler. Deze Moses Tinda Tautamy deed trouw zijn werk, maar leek onaangedaan door de boodschap zelf. Hij wilde graag de westerse beschaving overbrengen, maar het Evangelie leek aan hem voorbij te gaan. Hoewel de man minder dronk dan vroeger, leek de inhoud van wat hij doorgaf hem niet te raken, een enkele opleving daargelaten. Totdat hij in de zomer van 1744 ziek werd, wat hem wekenlang hinderde. De vraag werd geboren: ‘Wat moet ik doen om zalig te worden?’ 

Ontwaakt

Deze vraag hield hem dag en nacht bezig. Hij keek ook anders naar anderen. ‘Het leek alsof hij ontwaakte uit een slaap, of dat een wolk was weggenomen van voor zijn ogen.’ Hij besefte onderweg te zijn naar de eeuwige ondergang, evenals anderen om hem heen. Tot hij beleed: ‘Er is hoop, er is hoop!’ Vanaf dat moment veranderde Moses’ vertaalwerk. Hij pleitte mee met de prediker, tot behoud van mensen. Zijn vrouw en hij waren de eerste Indianen die Brainerd doopte. 

Herkenning

Wellicht herken je dit. Er was een tijd dat je allerlei waarheden hoorde en doorgaf, zonder dat het je raakte. Totdat je door omstandigheden klem liep met het leven en besefte wérkelijk voor God te staan. De vraag werd geboren in je hart: wat moet ik doen om zalig te worden? 

De Heere gebruikt geregeld crisis in ons leven, om ons wakker te schudden. Een gewoontechristen wordt een zoeker, die om genade verlegen is. Wellicht ben jij door omstandigheden op zoek geraakt naar God. Buiten Christus heb je geen vrede meer. Roep Hem aan om behoud. Het bloed voldoet. 

De vrucht van genade stuwt de Heere Zelf voort. Dat bleek bij Moses, Brainerds’ vertaler. Zijn vertaalwerk werd roeping. Hij besefte te leven te midden van mensen die zonder genade verloren gaan. Hij was blind, maar nu zag hij. Samen met zijn gezin werd hij gedoopt. Zijn vruchteloze bestaan, droeg vrucht. De vrucht van de Heilige Geest.  

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Neem op uw kruis

Wilt gij achter Jezus komen,Neem op uw kruis;Wat u beven doe en schromen,Volg Hem naar huis.Neem uw kruis en volg uw...

Een écht gesprek met je vader

‘Mijn vader is een geliefde ouderling maar binnen ons gezin is een gesprek van hart tot hart nooit aan de orde. Met...