Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 24 november

Zendingslied

Isaäc Watts (1674-1748) schreef een zendingslied, dat naderhand werd bewerkt door ds. Jan Scharp. ‘Zingt, gij afgelegen landen!’

Zending 

Sinds de Heere Jezus Zijn discipelen de wereld overzond om het Evangelie te verkondigen, volgden er velen op Zijn roepstem. Op alle continenten verkondigden zij de boodschap van zonde en genade. Ds. Jan Scharp (1756-1828), die enige jaren predikant op Sint Annaland was, vertaalde dit lied naar het Nederlands. 

Lied 

Zingt, gij afgelegen landen!
Zingt, gij verste volken! zingt;
Jezus reikt u zelf de handen,
Volken, hoort! Zijn heilstem dringt
Ook in ’t einde tot u door;
Al wat leeft dank’ Hem daar voor.

Jezus wil Zijn’ roem verhogen,
Jezus, Gods en ’s mensen Zoon;
In Zijn hand is alvermogen,
Mensenliefd’ omringt Zijn’ troon:
Welk een stof tot lof en vreugd!
Hemel, aarde, weest verheugd!

Ja, wij zien ontel’bre scharen
Luist’ren naar Zijn liefdestem,
Hier beschaafden, daar barbaren,
Vrijen, slaven dienen Hem;
Dalen rijst! zinkt bergen neêr!
Baant den weg voor onze Heer’!

Ziet! Hij komt, om alle volken
Mild te zeeg’nen, als hun God;
Met Hem dalen uit de wolken
Stromen neêr van heilgenot:
Zelfs in ’t land van slavernij
Maakt de Zoon in waarheid vrij.

Zo, zo zien wij ’t Godsrijk komen,
’t Koom steeds meerder elke dag!
Amen, zeggen alle vromen,
Kom, ja kom, o blijde dag!
Dat al ’t menselijk geslacht
Aan de Heer’ word’ toegebracht!

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...