Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 30 oktober

Zes aanwijzingen om te verblijven in dat wat je hoorde

‘Zoals de loods die het schip bewaart, wordt bewaard door het schip; zo is het met het evangelie dat in ons blijft, het is daardoor dat we behouden worden tot eeuwig leven.’ Aldus Nathanaël Hardy (1618-1670) over blijven in de waarheid. 

Puritein

Op twintigjarige leeftijd mocht Nathanaël Hardy preken in de Kerk van Engeland. Hij werd een populaire prediker. In de roerige politieke en kerkelijke omstandigheden waarin hij een weg zocht, bleek hij een verbinder. Hardy diende in allerlei functies en werd drie jaar voor zijn dood bevestigd als ‘archdeacon of Lewes’. In een preek over 1 Joh. 2: 24-25 gaf Hardy zijn gemeenteleden vijf aanwijzingen om te blijven in dat wat men als boodschap hoorde verkondigen. 

Zes aanwijzingen

1.     Streef naar gedegen kennis. Hij die de waarheid omarmt, zonder te weten waarom; zal haar zonder dat te beseffen achterlaten. Een schip dat de ballast niet goed verdeelt, zal snel omslaan. Laat dat wat je hoorde worden goedgekeurd op goede gronden, dan zal het je blijvend vergezellen. 

2.     Blijf nederig van geest. Onwetendheid zuigt als een spons dwalingen op en trots leidt tot het schaamteloos delen daarvan. Niemand zal meer vallen, dan hij die trots leunt op zijn eigen inzichten. Er zijn geen hoorders die zo dwaas en wispelturig zijn, dan zij die wijzer denken te zijn dan hun leraren. 

3.     Heb de waarheid lief. Paulus zei tegen Timotheüs: Houd vast aan dat wat je van mij hoorde in waarheid en liefde.’ Dit zijn de twee handen waarmee we zowel ontvangen als behouden wat we horen. Liefde is de beste sleutel om het hart te openen voor het ontvangen van Gods Woord; en het sterkste slot om het van binnen te bewaren nadat we het ontvingen. De reden waarom de mensen waarover Paulus spreekt met teleurstelling weggingen, is omdat ze de waarheid niet in liefde ontvingen (2 Thess. 2: 8). Liefde zegt tot de waarheid, wat Ruth zei tegen Naomi: ‘Waar u gaat, zal ik gaan; niets zal u en mij scheiden dan de dood.’

4.     Breng in praktijk wat je hoorde. Dat eten wat ons goede voeding gaf, bleef bij ons. Hij die het woord met nederigheid verwerkt, behoudt het met volharding. Paulus zei over hen die het goede geweten loslieten, dat zij schipbreuk leden ten aanzien van het geloof. Een goed geweten is als het schip, het geloof is als de koopwaar; als het schip de lading niet draagt, is de koopwaar niet veilig.  

5.     ‘Wees sterk in de Heere, en in de kracht van Zijn macht.’ Bernardus van Clairvaux zei dat wat we van God ontvingen, niet kunnen behouden zonder Hem. Zowel het horende oor als de hand die vasthoudt, zijn gaven van Hem.

6.     Tenslotte, richt je ogen op het voorrecht van christelijke standvastigheid, zoals in de tekst (Joh. 2: 24-25) beschreven staat. 

Verblijven in God

De Heere toont in 1 Joh. 2: 24-25 dat wie in de Zoon is, ook in de Vader blijft. Wat belooft Hij? Het eeuwige leven. De boodschap van het Evangelie is niet alleen een waarheid die omarmt wordt, maar het neemt een zondaar door Gods genade op in Christus’ ontferming. Hij omvat en behoudt door het verkondigde Woord. 

Lees verder over dit onderwerp

Nader tot U

Nader tot U, o Heer’, nader tot U;Drukt mij de zorg ter neer, ik kom bij U.In al mijn pijn en smartWensch ik met heel...