Drie redenen om te mediteren over het lijden van Christus

Jezus’ lijden op Golgotha vormt een kruispunt in de geschiedenis. Wie er oog voor krijgt dat Gods...

Lees verder