Zekerheid van het geloof volgens Erskine

‘Er is in het geloof een zekerheid in de zin van toe-eigening; deze wordt in de Schrift vaak...

Lees verder