Geloof rust op het Woord van God

‘Het geloof richt zich op de Heere Jezus, zoals Hij Zich in Zijn Woord openbaart.’ In zijn...

Lees verder