God met ons

Het was aan Jesaja voorspeld en in Matt. 1 wordt het aangehaald. Dat Jezus als Immanuël, God met...

Lees verder