De goede Herder stelde Zijn leven voor de schapen

In Jezus’ tijd op aarde trof Hij huurlingen aan. Mensen die hun eigen belang zochten, boven dat...

Lees verder