Dr. I. Boot: Schriftgeleerde en Christus-prediker

In het gezin waarin de Hervormde predikant dr. I. Boot (1930-2000) opgroeide las men graag Schotse...

Lees verder