Christus erkennen als Profeet

Jezus Christus heeft volgens Petrus van Mastricht (1630-1706) in Zijn ambt als Middelaar drie...

Lees verder