Richard Wurmbrand en Nikolaj P. Chrapov over vreugde in lijden

Christus zond Zijn discipelen niet als pronkschapen deze wereld in, maar als slachtschapen....

Lees verder